Kreiranje vizije energije za budućnost

2015 фебруар 04, 09:05 CEST

Geteborg, Švedska, 3. februar 2015. godine: Pre preko 100 godina, Sven Vinguist je izumeo samopodešavajući kuglični ležaj i osnovao SKF. Od tada, mi smo imali našu ulogu u pomaganju da se smanji trenje u mehanizovanom svetu, a kao rezultat toga, naše poslovanje je brzo i globalno postalo lider u industriji. Danas, poslujemo u 130 zemalja širom sveta, zapošljavamo oko 48.000 ljudi i imamo godišnji promet u iznosu od 6,7 milijardi švedskih kruna. Sve ovo se može delimično pripisati našem fokusu na inovacije u oblasti energije: napredovanjem naših proizvoda i usluga, osnaživanjem naših ljudi i stvaranjem sebi izazova za stalno pomeranje granica onoga što je moguće.


Naša poslovna vrednost u svim segmentima u kojima poslujemo je da osiguramo održavanje rotacije osovina i pomeranje opreme preko njenog očekivanog radnog veka. U SKF, uvek nastavljamo da pravimo mala podešavanja proizvoda i rešenja za optimalan učinak i efikasnost da bismo pružili veću vrednost našim klijentima i učinili ih konkurentnijim. Ovaj naglasak na razvoj kompletnih i inovativnih rešenja pomaže da se mašine naprave pouzdanijim, energetski efikasnijim i da se smanje ukupni troškovi vlasništva za naše klijente. Međutim, takođe je važno da se fokusiramo sa našim klijentima na upravljanje životnim ciklusom resursa, od same faze ranog projektovanja preko prerade, i na kraju, do zamene. Stoga, mi stavljamo podjednako važan naglasak u našem poslovanju na pomaganje svojim klijentima nakon instalacije i tokom rada.


U stvari, taj naglasak na upravljanje životnim ciklusom resursa je doveo do nekih od naših najrevolucionarnijih razvoja. Pre više od 30 godina, na primer, napravili smo istoriju razvijanjem kalkulacije radnog zamora ispod površine ležajeva, koja je kasnije postala ISO standard u industriji. Međutim, kako je vreme proticalo i kako smo sticali dublje razumevanje o razlozima koji su uzrok kvarova ležajeva, primenili smo ovo znanje i tehničko iskustvo na dalji razvoj ovog važnog modela. Rezultati ovog razvoja će biti prikazani na sajmu Hanover 2015., vodećem svetskom sajmu za industrijsku tehnologiju, međutim, ideja stalnog usavršavanja koje ovaj razvoj pokazuje se ogleda u ovom izveštaju.


Kako tehnologija nastavlja da se razvija sve bržim tempom u celom svetu inženjeringa i šire, bitno je da kompanije u oblasti inženjeringa, uključujući SKF, razmotre implikacije koje će to imati na njihove proizvode, usluge i poslovne modele, kao i na njihove klijente na svim nivoima: fabrike, mašina i radne snage.


Sve projekti razvoja novih proizvoda i usluga kompanije SKF su zasnovani na nizu važnih faktora, uključujući ogromno iskustvo skupljeno tokom mnogo godina, posvećenu i efikasno obučenu radnu snagu koja ima vodeće znanje u industriji, i specifičnu nameru gde i kako će se proizvod koristiti.


Kultura razmišljanja s gledanjem unapred na koju smo ponosni je od suštinskog značaja da bismo ostali lider na tržištu. Ovo se posebno odnosi na sektor inženjeringa, gde jedna revolucionarna ideja može promeniti lice čitavog tržišta proizvoda. Prepoznavanje i ostajanje na vrhu trendova u industriji je toliko deo uspešnog razvoja koliko i bilo šta drugo, zbog čega smo pripremili ovaj izveštaj, koji prenosi našu viziju budućnosti za sektore u kojima radimo.


Prema tome, zašto ovaj izveštaj? Dakle, mi smo se pozvali na naše dugogodišnje iskustvo da bismo oslikali detaljnu sliku o oblastima u okviru proizvodnje i prerađivačke industrije za koje mislimo da će doživeti značajnu evoluciju u bliskoj budućnosti. Takođe smo kombinovali naše napore sa pažljivo odabranim izborom nezavisnih akademskih i objektivnih industrijskih eksperata, koji su posebno doprineli svojom stručnošću kroz brojne fascinantne članke.


Kroz ovaj izveštaj, čitaoci će razviti veće znanje o tri glavne oblasti interesovanja za koje predviđamo da će nastaviti da rastu u važnosti i postati preovlađujuće u svakodnevnim operacijama industrije. Ove teme uključuju: Evoluciju fabrike, budućnost inteligentnog projektovanja mašina i moć inženjeringa znanja.


Evolucija fabrike je uobičajena tema u sektoru inženjeringa. Već smo, iako u maloj meri, počeli da primećujemo uticaj tehnološkog napretka - kao što je u korišćenju pametnih uređaja - na fabričke procese. U ovom poglavlju, diskutuje se o fabrici budućnosti, sa posebnim fokusom na to kako će izgledati, šta će raditi i kako će raditi tehnologija koja je pokreće.


Pored upotrebe smart tehnologije, uloga Internet stvari je potencijalno jedna od najvećih promena koje će fabrika doživeti od uvođenja automatskog upravljanja mašinama. To je razlog zašto smo u drugom poglavlju izveštaja napravili dublji uvid u budućnost inteligentnog projektovanja mašina i uticaj Internet stvari i koncepata kao što je Industrija 4.0.


Poslednje, ali ne manje važno, treće poglavlje u izveštaju razmatra uticaj koji će povećano oslanjanje na IT i podatke koji se proizvedu kao rezultat, imati na kompanije u oblasti inženjeringa i njihovu radnu snagu. To će takođe istaći kontinuiranu potrebu za inovacijama da bi se održao korak sa industrijom koja se stalno menja diskusijom kako da se zahvati i isporuči vrednost.


Stvaranjem okruženja koje aktivno podstiče unapređenje i razvoj, kroz posebne procedure i analize upravljanja, SKF nastavlja da vodi na tržištu u pogledu inovacija. Kroz nastavljanje negovanja industrijske aktivnosti i razvoja, u SKF verujemo da možemo da stvorimo viziju energije za budućnost i da otvorimo sledeću industrijsku revoluciju.


BIOGRAFIJA


Bernd je viši potpredsednik Tehnološkog razvoja Grupe u SKF. On se pridružio SKF u 1994. godini i ima skoro petnaestogodišnje iskustvo rukovođenja poslovnim jedinicama, kako u industrijskom poslovanju, tako i u automatizaciji kompanije SKF, a odnedavno je na funkciji direktora poslovne jedinice za obnovljivu energiju Grupe. Bernd je iskusan u inženjeringu, kao i u razvoju procesa proizvoda i proizvodnje, a diplomirao je mašinstvo na Univerzitetu u Esenu.


Bernd Stefan, viši potpredsednik, Tehnološki razvoj Grupe SKF.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. godini je iznosila 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com


® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.

SKF logo