Novi SKF ležajevi s niskim nivoom buke za letve upravljača

 • Priča

  2015 март 10, 14:00 CEST

  Kompanija SKF je dodala novi ležaj s niskim nivoom buke svom portfoliju ležajeva visokih performansi za letve upravljača

  Geteborg, Švedska, 10. mart 2015. godine: Kompanija SKF je razvila novi prilagođeni ležaj za letve upravljača, koji pokazuje značajno smanjene nivoe buke. Prednapregnuti ležaj za elektronski upravljanu letvu upravljača (P-WSCB) je namenjen direktnim dobavljačima za proizvođače krajnjih proizvoda i pomoći će im da zadovolje specifikacije niske buke proizvođača originalne opreme (OEMs).

  Smanjenje buke podsistema vozila je trenutno glavni trend u automobilskoj proizvodnji. Razlog za ovo je što tiši motori – naročito kod električnih i hibridnih automobila – ne maskiraju više podsisteme kao što su upravljanje, prenos i vešanje.

  Prekomerna buka se često smatra za manu od strane kupaca i krajnjih korisnika, dok je nizak nivo buke znak kvaliteta i udobnosti. Dobavljači za proizvođače krajnjih proizvoda i proizvođači originalne opreme će verovatno imati više poverenja u trajnost i ukupne performanse ležajeva koji rade tiše.

  Komentarišući novi proizvod, Andrea Griseri, menadžer Jedinice za upravljanje i vešanje u SKF, rekao je: „Ovaj ležaj sa niskom bukom kompletira portfolio SKF ležajeva za letve upravljača. On smanjuje nivoe buke za oko 4dB(A) u poređenju sa standardnim SKF ležajevima - a čak i više u poređenju sa konkurentskim proizvodima. A on to čini dok istovremeno održava postojeće karakteristike visokih performansi.“

  Zazori u žičanom žljebu daju fleksibilnost spoljnom prstenu ležaja, što omogućava montažu sa čvrstim naleganjem u kućište. Pažljiv dizajn zazora pomaže da se smanji buka ležaja. Ostale važne karakteristike dizajna koje smanjuju buku obuhvataju: smanjenu gruboću unutrašnjeg prstena; promenu nivoa kvaliteta kuglica; i optimizaciju količine maziva.

  Ležaj pruža bolji osećaj vožnje, u pogledu momenta trenja i krutosti letve upravljača i pomaže da se ublaže vibracije koje se prenose sa puta na vozača. On pruža dobru podršku kako aksijalnom, tako i radijalnom opterećenju, i obezbeđuje električnu provodljivost, što pomaže nesmetanom funkcionisanju vazdušnih jastuka i drugih električnih komponenti.

  Očekuje se da će novi ležajevi pronaći svoju primenu kod automobila sa višim specifikacijama, kao i kod vozila na električni pogon.


  Aktiebolaget SKF
  (obj.)


  Za dodatne informacije, kontaktirajte:

  Odnosi sa štampom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70.975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.593. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

 • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (5.6 MB)

SKF logo