Poliuretanski zaptivači visokih performansi za turbine na vetar

 • Priča

  2015 септембар 30, 13:00 CEST

  SKF has developed a new generation of highly effective and easily maintained shaft seals for wind turbines that can prolong service life.

  Geteborg, Švedska, 30. septembar 2015. godine: Energija koja se dobija pomoću vetra je postala široko prihvaćena. Krajem 2014. godine, globalni kapacitet generisanja energije pomoću vetra je dostigao 369,6 GW prema podacima Saveta za globalno dobijanje energije pomoću vetra.

  Očekuje se da se udeo energije koja se dobija pomoću vetra u proizvodnji električne energije poveća u narednim godinama pošto vetar postaje sve konkurentniji. Potražnja za energijom koja se dobija pomoću vetra će se takođe prebaciti na zemlje u razvoju gde postoji povećana potražnja za električnom energijom.

  Da bi se nastavilo sa korišćenjem njegovog potencijala, međutim, globalna industrija za dobijanje energije pomoću vetra mora da održava visoke nivoe pouzdanosti i dostupnosti. S povećanjem broja turbina u upotrebi širom sveta, rad i održavanje postaju sve značajniji posao. To je izazov koji se komplikuje činjenicom da su turbine često instalirane na udaljenim mestima, od planinskih vrhova do lokacija u priobalnim vodama.

  Kod modernih turbina na vetar, zaptivači glavnih osovina obezbeđuju prvu liniju odbrane između spoljnog okruženja i kritičnih glavnih ležajeva i delova menjačkih kutija. Ovi zaptivači imaju dvojnu ulogu: Štite delove turbine od kontaminacije i zaustavljaju izlivanje tečnih maziva u okruženje. Sada su inženjeri u SKF razvili novu generaciju zaptivača – program HRS – posebno da odgovore na izazove industrije za dobijanje energije pomoću vetra.

  Laki, kompaktni i svestrani

  Mašinski izrađeni poliuretanski zaptivači HRS imaju manju težinu i zauzimaju manje prostora nego zaptivači sa dizajnom lavirinta – što je karakteristika koju cene proizvođači opreme u potrazi za maksimalnim iskorišćenjem prostora i smanjenjem na najmanju meru težine gondola (kućišta na tornju) turbina. Oni su dostupni u tri različita dizajna tako da odgovaraju različitim primenama. Zaptivač HRS1 je projektovan da zadržava tečno mazivo u ležaju i menjačkoj kutiji turbine, dok se nosi sa velikom ekscentričnošću do koje dolazi kod ove vrste opreme. U zavisnosti od veličine osovine, zaptivači HRS mogu da prilagode koaksijalnu ekscentričnost do 3 mm. Za primene u kojima je zaštita od spoljne kontaminacije prašinom i vlagom takođe prioritet, kupci mogu da dodaju rešetkasti zaptivač HRE tipu HRS1, čime obezbeđuju dodatnu spoljnu usnu. Alternativno, oni mogu da koriste verziju zaptivača HRSA, koji objedinjuje i pomoćnu usnu u svom dizajnu.

  Zaptivači HRS se proizvode od poliuretana G-ECOPUR, materijala otpornog na ozon, UV zračenje i vodu, koji nudi izvanrednu otpornost na habanje u poređenju sa materijalima izrađenim od gume koji se obično koriste kod drugih zaptivača. Prilikom testova, G-ECOPUR je dokazao da je pet puta otporniji na abraziju od sledećeg materijala sa najboljim performansama od elastomera, što je karakteristika s kojom se prelazi na duži radni vek i s kojom ima manje šansi za prerani kvar. G-ECOPUR takođe omogućava da se zaptivači HRS izrađuju mašinski sa izuzetno glatkom površinom. To znači da zaptivači imaju manju tendencija da prave žlebove na površini osovine, pomažući na taj način da se očuvaju performanse sistema tokom radnog veka turbine. Glatka spoljna površina zaptivača, međutim, takođe sprečava curenje tečnog maziva između zaptivača i kućišta, što je stanje koje obično utiče na zaptivače od grubljih materijala impregniranih fenolom.

  „U projektovanju turbina na vetar, zaptivači nemaju najviši prioritet“, kaže Marija Konsepsion Martin, menadžer za proizvode u sektoru za dobijanje energije pomoću vetra, Wind Energy u SKF. „Međutim, oni imaju veliki uticaj na performanse sistema, što je razlog zbog koga se nalaze u području fokusa za SKF. Novi mašinski izrađeni poliuretanski zaptivači HRS su razvijeni da bi dali tačno ono što je potrebno industriji za dobijanje energije pomoću vetra: veću pouzdanost turbina sa smanjenim zahtevima za održavanjem u ekonomičnom paketu. A kada je zamena zaptivača eventualno potrebna, ovi zaptivači nude brzo, lako i sigurno rešenje.“

  Lako se postavljaju

  Ceo asortiman HRS je dostupan bilo jednodelnom ili razdvojenom dizajnu. Jednodelni zaptivači su projektovani za montažu tokom proizvodnje gde rukovaoci mogu da pristupe kraju osovine. Razdvojeni zaptivači su idealni za zamenu tokom rada ili za proizvodnju prilikom koje nema pristupa kraju osovine. Ujednačen spoljni prečnik HRS zaptivača takođe čini lakšom njihovu montažu nego kada su u pitanju zaptivači ojačani materijalima, čime se štedi na vremenu i troškovima tokom proizvodnje ili zamene.

  Pažljivo optimizovana geometrija zaptivača znači da zaptivna usna ne može da dođe u dodir sa nosačem zaptivača, čime se na najmanju meru smanjuje rizik od izvrtanja zaptivača ili gubljenja opruge sa podvezicom od nerđajućeg čelika tokom sklapanja. U međuvremenu, dizajn sâmih zaptivača, sa čvršćim materijalima dodatno pojednostavljuje montažu, tako što štedi do četiri radna časa po zaptivaču u poređenju sa dizajnima od alternativnih materijala.

  Za primene kod održavanja i popravki, razdvojeni zaptivači HRS se isporučuju u specijalnom transportnom pakovanju koje sadrži sve materijale potrebne za završenje posla, što je blagodat za servisne timove koji rade u skučenim i udaljenim uslovima.

  Široka dostupnost

  Zaptivači HRS se proizvode u punom asortimanu standardnih veličina da bi odgovarali modernim primenama turbina na vetar, a takođe mogu da se proizvode da bi zadovoljili konkretne zahteve kupaca. Zaptivači su već dostupni preko distributivne mreže kompanije SKF, pomažući da se podrže proizvođači i operateri koji rade na rastućem globalnom nivou. Oni se takođe mogu isporučiti kao deo integrisanog SKF rešenja koje uključuje ležajeve, zaptivače i podmazivanje.

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za dodatne informacije, kontaktirajte:
  Odnosi sa štampom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.

  Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70 975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48 593. www.skf.com 

 • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (227 KB)

SKF logo