SKF gradi centar za ispitivanje u Nemačkoj

2015 април 16, 08:00 CEST

Geteborg, 16. april 2015. godine: Kompanija SKF investira u izgradnju centra za ispitivanje ležajeva velikih dimenzija (LSB) u Švajnfurtu, Nemačka. Investiciju, koja ukupno iznosi 360 miliona švedskih kruna, podržavaju i Vlada Nemačke i država Bavarska, koje doprinose sredstvima u iznosu od 28 miliona švedskih kruna.

Centar za ispitivanje će imati dve platforme za ispitivanje LSB-ova; jednu za ispitivanje ležajeva koji se koriste kod glavnih osovina turbina na vetar i jednu za primene u širem opsegu industrijskih grana, uključujući pomorstvo, rudarstvo, građevinarstvo i proizvodnju čelika. Prva će biti sposobna da ispituje ležajeve sa spoljnim prečnikom do šest metara, sa ekstremnim momentima savijanja i dinamičnim uslovima opterećenja.

Platforma za ispitivanje ležajeva namenjena za segment dobijanja energije pomoću vetra će biti prva u svetu sposobna da ispituje pojedinačne ležajeve rotora, kao i sklopove ležajeva glavne osovine u realističnom okruženju primene. Korišćenjem originalnih komponenti kupca, inženjeri će biti u mogućnosti da bolje prilagode po zahtevu ležajeve SKF prema tačnim potrebama kupca.

Druga platforma za ispitivanje pruža jedinstvene mogućnosti da se unaprede alati za simulaciju koji podržavaju razvoj ležajeva velikih dimenzija i prilagođavanje rešenja za različite industrijske grane.

Bernd Stefan, viši potpredsednik poslovnog razvoja Grupe, Group Technology Development, kaže, „Ova investicija pojačava naš fokus na generisanje vrednosti za kupce preko rešenja specifičnih za primene koja unapređuju performanse i efikasnost ležajeva. Veoma smo zadovoljni i zahvalni za podršku koju su nam obezbedile Vlade Nemačke i Bavarske u ovom projektu.“

„Ovaj novi projekat će značajno skratiti dužinu vremena potrebnog za proces ispitivanja, smanjujući povezanu potrošnju energije i emisije CO2. Recikliranje rezidualne toplote iz obe platforme za ispitivanje će takođe doprineti manjem korišćenju energije.“

Izgradnja centra za ispitivanje ležajeva će započeti tokom leta 2015. godine i očekuje se da će biti završena tokom prve polovine 2017. godine.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Za dodatne informacije, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70.975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.593. www.skf.com 

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.


Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Saopštenje za štampu (PDF) (80.6 KB)

SKF logo