SKF dobija sertifikaciju sistema globalnog upravljanja energijom

2015 фебруар 19, 10:00 CET

Kompanija SKF postaje jedna od prvih organizacija koja će dobiti sertifikaciju ISO 50001 na globalnom nivou


Geteborg, 19. februar 2015. godine: Kompaniji SKF je dodeljena globalna sertifikacija od strane Den Norska Veritas (DNV), u skladu sa zahtevima standarda ISO 50001. Sistem upravljanja energijom Grupe je razvijen u 38 proizvodnih objekata širom sveta. Na ukupnom nivou, ti objekti obuhvataju više od 90% ukupnog direktnog korišćenja energije Grupe.

„Prepoznajemo našu odgovornost da značajno poboljšamo energetske performanse, što je motivisano kako u pogledu perspektive životne sredine, tako i troškova. Novi standard ISO 50001 nam pomaže da se ovim bavimo na strukturiran, sistematski i dosledan način“, kaže Rob Dženkinson, direktor, Korporativna održivost.

On nastavlja, „Ovo prati dugu tradiciju ranog usvajanja kada su u pitanju sistemi i alati koji pomažu poboljšanju ekoloških performansi. Usvojili smo standard upravljanja životnom sredinom ISO 14001 u 1990. godini i, u novije vreme, usvojili smo LEED standard za nove zgrade. Mi takođe promovišemo šire usvajanje standarda ISO 50001 među našim dobavljačima sa intenzivom potrošnjom energije.“ 

Ovo čini važan deo klimatske strategije Grupe, SKF BeyondZero, koja ima za cilj da smanji korišćenje energije i emisije gasova staklene bašte u lancu vrednosti: u operacijama kompanije SKF, onim od dobavljača i, što je još važnije, za naše kupce.

Aktiebolaget SKF
(obj.)Za dodatne informacije, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70.975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.593. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.


Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Potpuno saopštenje u PDF formatu (1.2 MB)

SKF logo