Henrik Lange se povlači sa mesta izvršnog potpredsednika i finansijskog direktora

2015 јануар 19, 08:00 CET

Geteborg, 19. januar 2015. godine: Henrik Lange, trenutno izvršni potpredsednik i finansijski direktor AB SKF, će napustiti Grupu da bi postao glavni izvršni direktor kompanije Gunnebo AB.

Započelo je traženje njegovog naslednika na funkciji i zamena će biti blagovremeno najavljena. Henrik Lange će nastaviti da radi na trenutnoj funkciji, s tim što će pružati podršku pri prenosu poslova na njegovog naslednika na funkciji, najkasnije do jula 2015. godine.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Full release in pdf (103 KB)

SKF logo