SKF potpisuje značajan ugovor sa kompanijom Volvo Cars

2015 јануар 29, 08:30 CET

Geteborg, 29. januar 2015. godine: Kompanija SKF je potpisala značajan ugovor za snabdevanje Volvo Car Corporation jedinicama ležajeva za glavčine točkova za njihove buduće linije automobila.

Stefan Le Munije, predsednik, Automobilsko tržište, kaže, „Rad sa kompanijom Volvo Cars na razvoju rešenja koja zadovoljavaju njihove visoke zahteve je bio uspešan timski trud. Naš fokus je usmeren na razvijanje rešenja koja podržavaju visoke performanse i unapređenu energetsku efikasnost. U kombinaciji s našom globalnom veličinom u proizvodnji i tehničkoj podršci, ovo je imalo ključni uticaj u osiguravanju ugovora koji je danas najavljen.“

Jedinice ležajeva za glavčine točkova kompanije SKF sa mazivom niskog trenja su posebno razvijene da bi zadovoljile zahteve kompanije Volvo Cars za performanse, smanjenje težine i krutost, doprinoseći na taj način udobnijem doživljaju vožnje i manjoj potrošnji goriva.

Aktiebolaget SKF
(obj.)Za dodatne informacije, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70.975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.593. www.skf.com  


® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

 

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Potpuno saopštenje u PDF formatu (2.1 MB)

SKF logo