SKF dezinvestira kompanije za filtraciju

2015 јун 30, 16:00 CEST

Geteborg, Švedska, 30. jun 2015. godine: SKF je okončala prodaju sredstava kompanija za filtraciju, Purafil i Kaydon Custom Filtration, korporaciji Grupa Filtration, pridruženoj kompaniji Madison Industries. I kompanija Purafil i Kaydon Custom Filtration su se pridružile Grupi SKF kao deo akvizicije korporacije Kaydon u oktobru 2013. godine.

Ukupna naknada za prodaju sredstava kompanija je približno 90 miliona USD po ceni bez gotovine i bez dugova. Takođe postoji dodatna isplata do 5 miliona USD, koja se zasniva na postignuću određenih finansijskih ciljeva krajem 2015. godine.

Kompanija Purafil razvija i održava sisteme za filtraciju vazduha gasne faze i rešenja koja štite ljude, procese i okruženje, sa sedištem u Atlanti, u Džordžiji.

Kompanija Kaydon Custom Filtration je dobavljač specijalizovanih sistema za filtraciju dizel goriva i ulja, i elemenata filtera za industrijske primene, čije je sedište u Lagranžu, u Džordžiji.

Kompanije Purafil i Kaydon Custom Filtration su imale zbirnu prodaju od približno 40 miliona USD u 2014. godini i poslovale su kao samostalne kompanije u okviru Grupe SKF.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Saopštenje (42.0 KB)

SKF logo