SKF okončava prodaju stalnih sredstava kompanije Erin Engineering

2015 мај 05, 10:00 CEST

Geteborg, 5. maj, 2015. godine: Kompanija SKF je okončala prodaju stalnih sredstava kompanije Erin Engineering and Research, Inc. kompaniji Jensen Hughes, konsultantskoj firmi u oblasti inženjeringa za izgrađeno okruženje, čije se sedište nalazi u SAD. Ukupna naknada za prodaju je približno 230 miliona švedskih kruna po ceni bez gotovine i bez dugova.

Erin Engineering je konsultantska firma za bezbednost i pouzdanost, koja je specijalizovana za sektor nuklearne energije, a koju je SKF preuzeo u februaru, 2002. godine. Sa sedištem u Volnat Kriku, Kalifornija, i sa oko 130 zaposlenih širom SAD, ona je poslovala kao samostalna komercijalna organizacija u okviru Grupe SKF. Prodaja u 2014. godini je iznosila približno 250 miliona švedskih kruna.


Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za dodatne informacije, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70.975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.593. www.skf.com 

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Saopštenje za štampu (PDF) (42.3 KB)

SKF logo