Dan tržišta kapitala kompanije SKF je usmeren na strateške prioritete i delovanja za poboljšanje učinka

2015 новембар 04, 17:30 CET

Geteborg, 4. novembar, 2015.: Dan tržišta kapitala kompanije SKF je održan danas u Geteburgu (Gothenburg) u Švedskoj. Urađene su prezentacije usmerene na strateške prioritete i delovanja za poboljšanje učinka Grupe.

Predsednik i izvršni direktor kompanije SKF, Alrik Danielson, je predstavio težnju Grupe da postane neprikosnoveni lider u industriji ležajeva, kao i strateške prioritete Grupe: kreiranje i usvajanje vrednosnih principa klijenata; praktična inovativnost; proizvodnja na svetskom nivou; konkurentnost cena i maksimalan dugoročni novčani protok.

Alrik Danielson je takođe obrazložio dva predložena vrednosna principa i objasnio na koji način su primenjena na industrijskom tržištu: podrška klijentima u vezi maksimalnog učinka njihove rotirajuće opreme i obezbeđivanje proizvoda koji ispunjavaju zahteve klijenata, na osnovu realnih radnih uslova a koji su konkurentni u poređenju sa alternativom. Predstavljena je studija vezana za rad kompanije SKF za U.S. Steel, koja je demonstrirala ove vrednosne principe u praksi i na koji način oni daju podršku klijentima kompanije SKF.

Predstavljeni su detalji ranije podeljenog programa za povećanje profita na automobilskom tržištu, uključujući njegov cilj za postizanje operativne marže od 8%. Raspravljalo se takođe i o dugoročnim strateškim prioritetima u poslovnoj oblasti: smanjenje linija proizvoda kako bi se stavio fokus na ključna svojstva; usmerenje na zahteve tržišta uz pravo pozicioniranje cene/učinka i razvoj poslovnog modela za opremu koji će zadovoljiti potražnju tržišta i novih usmerenja.

Investicije Grupe će biti u velikoj meri učinjene kako bi podržale proizvodnju svetskog nivoa, nasuprot investiranju u proširenje kapaciteta. U skladu sa ovom težnjom, investicije u razvoj fleksibilnih proizvođačkih procesa već postoje, kao što je nedavno objavljena investicija od 190 miliona SEK u modernizaciju proizvodnje sfernih valjkastih ležajeva u Geteborgu.

Tokom dana naglašena je važnost smanjenja troškova, uz detaljnije objašnjene aktivnosti za smanjenje baznih troškova Grupe. Iskoristiće se novčani protok za poboljšanje završnog bilansa.

Predstavljena je korekcija operativne strukture Specijalističkih poslova, uključujući takođe i te jedinice koje su pripojene drugim delovima kompanije SKF i dopunske jedinice koje su oduzete.

Dan tržišta kapitala je snimljen i dostupan je za kasnije pregledanje putem veb stranice Odnosa sa investitorima Grupe: http://www.skf.com/group/investors/.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Za dodatne informacije, kontaktirajte:
ŠTAMPA: Theo Kjellberg, Direktor, Odnosi sa štampom
tel: +46 31 337 6576, mobilni telefon: +46 725-776576, e-pošta: theo.kjellberg@skf.com

ODNOSI SA INVESTITORIMA: Patrik Stenberg, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70.975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.593. www.skf.com  

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.
™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Potpuno saopštenje u PDF formatu (78.9 KB)

SKF logo