Devetomesečni izveštaj kompanije SKF za 2015. godinu

2015 октобар 16, 12:00 CEST

Geteborg, 16. oktobar 2015. godine:

Alrik Danielson, predsednik i izvršni direktor:

„Očekivano slabljenje tržišne potražnje na koje smo upozorili u julu, ostvarilo se i dobilo na tempu tokom kvartala, posebno u Aziji i Severnoj Americi. Kao rezultat toga, prodaja u lokalnim valutama je opala za 5 %. Stope proizvodnje su smanjene tokom kvartala, a zalihe su zadržane pod kontrolom. Na naš finansijski rezultat su uticali manji obimi prodaje.

Postignuti su sporazumi sa skoro svih 1 500 zaposlenih koji rade u administraciji što je deo našeg programa za smanjenje troškova. U datim trenutnim tržišnim uslovima, samo ove akcije, međutim, nisu dovoljne i mi ćemo nastaviti svoje aktivnosti na smanjenju troškova u celoj Grupi.

U Evropi, zebeležen je porast u železničkom sektoru, ali znatno slabija potražnja kako u sektoru energije, tako i u sektoru metala. U Severnoj Americi i Aziji, ukupna industrijska potražnja je bila znatno manja, sa izuzetkom sektora energije u Aziji, u kome je zabeležen značajan rast.

Naše automobilsko poslovanje je raslo uporedo s ukupnim razvojem tržišta u Evropi, ali ne i u Severnoj Americi.

Program za povećanje dobiti Automobilskog tržišta pokazuje trend porasta, s tim što će podrobniji podaci biti prezentirani na našem narednom Danu kapitalnih tržišta.

Nastavljeno je otuđivanje kompanija sa sporednim poslovanjem, s prodajom Canfield Technologies. Sredstva se koriste za jačanje bilansa stanja i za reinvestiranje u našu osnovnu delatnost.

S ulaskom u četvrti kvartal, očekujemo da se makro-ekonomska neizvesnost nastavi i kao posledicu očekujemo da potražnja u četvrtom kvartalu bude neznatno manja u nastavku, a manja u poređenju sa prethodnom godinom. U skladu sa tim, prilagođavamo naše nivoe proizvodnje.“

Glavne cifre, u mil. SEK3. kvartal 2015. godine3. kvartal 2014. godineDo današnjeg dana 2015. godinaDo današnjeg dana 2014. godina
Neto prodaja18 36717 78757 78252 476
Dobit iz poslovanja, bez jednokratnih stavki1 9762 0926 9296 214
Dobit iz poslovanja, bez jednokratnih stavki, %10,811,812,011,8
Jednokratne stavke u dobiti iz poslovanja -151-19-1 000-21
Dobit iz poslovanja1 8252 0735 9296 193
Operativna marža, %9,911,710,311,8
Dobit pre oporezivanja, bez jednokratnih stavki iz poslovanja i finansijskih jednokratnih stavki1 6291 8466 2315 496
Dobit pre oporezivanja1 3481 8275 1815 375
Neto tok gotovine nakon investicija pre finansiranja1 8081 4764 45011
Glavne cifre30. sep.
2015.
30. jun
2015.
30. sep.
2014.
Neto obrtni kapital, % godišnje prodaje29,730,932,4
ROCE (prinos na angažovani kapital) za 12-mesečni period, %11,912,68,5
Neto dug/akcijski kapital, %114,2113,4132,5
Neto dug/EBITDA2,92,84,5
Promena neto prodaje u odnosu na isti period prethodne godine, %:OrganskaStrukturaValutaUkupno
3. kvartal 2015. godine-4,7-0,88,83,3
Do današnjeg dana-1,8-0,312,210,1
Organska promena prodaje u lokalnim valutama,
po regionu u odnosu na isti period prethodne godine, %:
EvropaSeverna
Amerika
Latinska
Amerika
AzijaBliski Istok
i Afrika
3. kvartal 2015. godine-0,7-10,80,9-7,812,2
Do današnjeg dana0,4-6,41,1-2,514,0

Perspektiva za četvrti kvartal 2015. godine

Potražnja u poređenju sa četvrtim kvartalom 2014. godine
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude manja na nivou Grupe, gde se očekuje da potražnja za Automobilsko tržište bude relativno nepromenjena, dok se očekuje da potražnja sektora Specijalizovano poslovanje bude neznatno manja, a da potražnja za Industrijsko tržište bude manja. Podeljeno po tržištima, očekuje se da potražnja bude relativno nepromenjena u Evropi i Latinskoj Americi, a znatno manja u Severnoj Americi i Aziji.

Potražnja u poređenju sa trećim kvartalom 2015. godine
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude neznatno manja na nivou Grupe, gde se očekuje da potražnja za sektore Industrijsko tržište i Automobilsko tržište bude neznatno manja, a za potražnju sektora Specijalizovano poslovanje se očekuje da bude relativno nepromenjena. Podeljeno po tržištima, očekuje se da potražnja bude relativno nepromenjena u Evropi, a neznatno manja u Severnoj Americi, Latinskoj Americi i Aziji.

Tele-konferencija će biti održana 16. oktobra 2015. godineu 14:00 (CEST):

SE: +46 8 5033 6538 
UK: +44 20 3427 1912 
SAD: +1 212 444 0896

Sve informacije vezane za rezultate kompanije SKF za devetomesečni izveštaj za 2015. godinu možete pronaći na internet stranici Odnosi sa investitorima. investors.skf.com/quarterlyreporting

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Kompanija AB SKF je dužna da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i/ili Zakonom o trgovanju finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 12:00 časova, dana 16. oktobra 2015. godine.

Za dodatne informacije, kontaktirajte:
DIREKTNA VEZA ZA MEDIJE: 46 31 337 2400

ŠTAMPA: Theo Kjellberg, direktor, Odnosi sa štampom
tel: +46 31 337 6576, mobilni telefon: +46 725-776576, adresa e-pošte: theo.kjellberg@skf.com

ODNOSI SA INVESTITORIMA: Patrik Stenberg, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70 975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48 593. www.skf.com  

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

Preuzmite komplet za novine

Potpuno saopštenje u PDF formatu (288 KB)

SKF logo