SKF tehnologija poboljšava pogonske jedinice na svetskim najsnažnijim brodovima za prevoz TPG

 • Priča

  2016 јун 09, 10:00 CEST

  Niz SKF inovacija koje imaju pogonske jedinice na tankerima za tečni prirodni gas koji razbijaju led obezbeđuju sigurnost i smanjenje troškova životnog ciklusa, uprkos tome što rade u najtežim uslovima

  Geteborg, Švedska, 9. jun 2016. godine: Vodeće tehnologije u industrijskoj grani i podrška projektnog inženjeringa kompanije SKF pomažu da se poboljša pouzdanost i smanje troškovi životnog ciklusa pogonskih jedinica koje će pokretati najmoćnije brodove za prevoz tečnog prirodnog gasa (TPG) u svetu. Azipod® pogonske jedinice, koje je razvio ABB, se instaliraju na tankere za TPG kapaciteta 170.000 kubnih metara koji probijaju led, a koji će se koristiti kao deo projekta Jamal za dostupnost gasa sa poluostrva Jamal svima i za njegov transport u Aziju i Evropu.

  Od projekta, u kojem će se prvi brodovi pokrenuti u Južnoj Koreji u 2016. godini, očekuje se da proizvodi 16,5 miliona metričkih tona tečnog prirodnog gasa godišnje. Međutim, to se ne dešava bez jedinstvenog seta izazova pošto se poluostrvo Jamal nalazi unutar polarnog kruga i blokirano je ledom tokom većeg dela godine. Doduše, udaljeno i krhko okruženje će biti izuzetno teško i traži samo mašine i komponente koje su dovoljno snažne da se neprestano kreću u teškim uslovima rada u svakom trenutku tokom cele godine.

  Zbog toga, ABB Marine je odabrao da radi sa kompanijom SKF na razvoju njegovih Azipod pogonskih jedinica za 10 brodova za prevoz TPG-a zbog stručnosti u inženjerskim primenama, naročito u zahtevnim primenama i sa dokazano pouzdanim inovacijama. Uključeni u ponudu SKF su aranžmani potisnih ležajeva, koji sadrže kućište i zaptivače, kao i samopodešavajućih CARB toroidalnih valjkastih ležajeva visokih performansi za propelere vratila. Implementiranjem takvih proizvoda, ABB je uspeo da ugradi superiornu operativnu pouzdanost sa dugim vekom trajanja. SKF ima uspešnu istoriju od više od 10 godina inženjeringa i isporučivanja jedinica za projekte kod kojih se kreće kroz led, koje i danas rade.

  Osim toga, SKF obezbeđuje nadzor montaže i instalacije u fabrici ABB Marine.

  Sami Konturi, menadžer projekta u SKF je izjavio: „Privilegovani smo što pružamo našu stručnost i najsavremenije tehnologije jednom od najvećih industrijskih poduhvata na Arktiku. Uz podršku našeg inženjeringa i proizvode koje mogu pomoći kompaniji ABB i njenim Azipod pogonskim jedinicama radi pružanja poboljšanih performansi i efikasnosti na brodovima za prevoz TPG-a pošto projekat Jamal pravi veliki korak napred u globalnoj potrazi za prirodnim resursima.“

  Uz aranžmane za ležajeve koji su isporučeni za plovila za Jamal, SKF je takođe isporučio separatore vode Turbulo Bilge i SKF BlueMon, sistem za ekološko praćenje radi beleženja i mapiranja emisija brodova.

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za dodatne informacije, kontaktirajte:
  Odnosi sa štampom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 17.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2015. godini je iznosila 75 997 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 46 635. www.skf.com 

  ® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

 • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (12.3 MB)

SKF logo