Izveštaj kompanije SKF za prvi kvartal 2016. godine

2016 април 28, 08:00 CEST

Geteborg, 28. april 2016. godine:

Alrik Danielson, President and CEO:

„Iako smo iskusili probleme na mnogim tržištima u prvom kvartalu, koristi od inicijativa za smanjenje troškova sprovedenih tokom 2015. godine se sada materijalizuju. Ovo dokazuju operativni rezultati Grupe u kvartalu i naša operativna marža od 11,1%, što predstavlja pad od jednog procentnog poena. Program za poboljšanje profita poslovne jedinice Automobilsko tržište koji je predstavljen tokom četvrtog kvartala 2015. godine takođe napreduje dobro i doprinosi operativnoj marži od 7,4%, što predstavlja poboljšanje od dva procentna poena.

Prodaja u poslovnoj jedinici Industrijsko tržište je bila niža od očekivane, što se uglavnom odnosi na Kinu i Severnu Ameriku. Kod poslovne jedinice Automobilsko tržište, prodaje industrijskim granama automobila i kamiona u Evropi i Aziji su obe bile jake, dok su prodaje u Severnoj Americi bile slabe.

Nastavili smo aktivnosti da se fokusiramo na svoj poslovni portfolio oko našeg osnovnog poslovanja s ležajevima. Kao rezultat toga, složili smo se da prodamo naše poslovne jedinice za elektronske sisteme komandi leta aviona i Kaydon proizvodnju proizvoda za kontrolu brzine sa ukupnom naknadom za prodaju sredstava od oko 3 milijarde švedskih kruna.

U cilju pojednostavljenja i daljeg pokretanja rasta organske prodaje i poboljšanja profitabilnosti, prilagodili smo našu strukturu u četiri oblasti; Industrijska prodaja u Americi, Industrijska prodaja u Evropi i na Bliskom Istoku, Industrijska prodaja u Aziji, i Automobilsko tržište i vazdušno kosmički program. Pored toga, kombinovali smo odgovornost za naše operacije nabavke, proizvodnje i logistike od početka do kraja u novoformiranu poslovnu jedinicu Operacije s ležajevima i oformili novu strukturu za razvoj proizvoda i poslovanja.

S ulaskom u drugi kvartal 2016. godine, očekujemo sekvencijalno neznatno višu potražnju za proizvodima i uslugama kompanije SKF na nivou Grupe, koju pokreću uglavnom Azija i Severna Amerika.“

Key figures, SEKmQ1 2016Q1 2015
Net sales17 72019 454
Operating profit excl. one-time items1 9722 376
Operating margin excl. one-time items, %11.112.2
One-time items in operating profit-97-655
Operating profit1 8751 721
Operating margin, %10.68.8
Profit before taxes, excl. operating and financial one-time items1 7552 167
Profit before taxes1 6581 592
Net cash flow after investments before financing510988
Net sales change y-o-y, %:OrganicStructureCurrencyTotal
Q1 2016-6.1-0.8-2.0-8.9
Organic sales change in
local currencies, per region y-o-y, %:
EuropeNorth
America
Latin
America
AsiaMiddle East
& Africa
Q1 2016-1.9-11.0-3.1-9.31.0

Perspektiva za drugi kvartal 2016. godine

Potražnja u poređenju sa drugim kvartalom 2015. godine
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude neznatno niža na nivou Grupe. Za potražnju poslovne jedinice Automobilsko tržište se očekuje da bude neznatno viša, za potražnju poslovne jedinice Specijalizovana proizvodnja da bude relativno nepromenjena, a za potražnju poslovne jedinice Industrijsko tržište se očekuje da bude niža. Očekuje se da potražnja bude relativno nepromenjena u Evropi, niža u Aziji i Latinskoj Americi, a znatno niža u Severnoj Americi.

Potražnja u poređenju sa prvim kvartalom 2016. godine
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude neznatno viša na nivou Grupe. Za potražnju poslovnih jedinica Industrijsko tržište i Automobilsko tržište se očekuje da bude viša, a za potražnju poslovne jedinice Specijalizovana proizvodnja da bude relativno nepromenjena. Očekuje se da potražnja bude relativno nepromenjena u Evropi i Latinskoj Americi, viša u Severnoj Americi i znatno viša u Aziji.

Tele-konferencija će biti održana 28. aprila 2016. godineu 09:00 (CEST):

SE: +46 8 5065 3936 
UK: +44 20 3427 1912 
SAD: +1 646 254 3364

Sve informacije vezane za izveštaj kompanije SKF za prvi kvartal 2016. godine možete pronaći na internet sajtu IR Grupe (Odnosi sa investitorima).

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Kompanija AB SKF je dužna da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i/ili Zakonom o trgovanju finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 08:00, dana 28. aprila 2016. godine

Za dodatne informacije, kontaktirajte:
ŠTAMPA: Teo Kjelberg, direktor, Odnosi sa štampom
tel: 46 31 337 6576, mobilni telefon: 46 725-776576, e-pošta: theo.kjellberg@skf.com

ODNOSI SA INVESTITORIMA: Patrik Stenberg, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima
Patrik Stenberg, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 17.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2015. godini je iznosila 75 997 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 46 635. www.skf.com   

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Izveštaj kompanije SKF za prvi kvartal 2016. godine (1.7 MB)

SKF logo