SKF Završni izveštaj za 2015.

2016 фебруар 02, 13:00 CET

Geteborg, 2. februar 2016. godine:

Alrik Danielson, President and CEO:

„Potražnja kupaca se razvijala u skladu s našim očekivanjima tokom kvartala, s izuzetkom Severne Amerike, gde je došlo do oštrijeg pada od predviđenog što se odražavalo kako na nižu potražnju, tako i na smanjenje zaliha robe u lancu snabdevanja. Prodaja u lokalnoj valuti je opala za 5%, vođena uglavnom manjim količinama prodaje u okviru poslovne jedinice Industrijsko tržište, što nije moglo da bude nadoknađeno povećanim količinama u okviru poslovne jedinice Automobilsko tržište.

Suočeni sa izazovnim uslovima na tržištu, usredsredili smo značajne napore na jačanje našeg bilansa stanja i prilagođavanje naše organizacione strukture i načina rada tokom godine.

Imajući to na umu, zadovoljstvo mi je što mogu da izvestim o nastavljenim snažnim nivoima toka gotovine, smanjivanju neto obrtnog kapitala i smanjenom neto dugu.

Strukturne promene koje su implementirane tokom godine su nas učinile racionalnijim i više usredsređenim na podržavanje naše osnovne delatnosti: ležajeve i rešenja koja podržavaju efikasnost mašina sa rotirajućim osovinama. Naš program za smanjenje troškova je donesen blagovremeno, a uticao je na 2 100 zaposlenih. Osim toga, privremeno i agencijsko osoblje je smanjeno za oko 400 osoba. Smanjenje troškova na osnovu aktivnosti se nastavlja u celoj Grupi, kao i naši napori da prodamo sporedne delatnosti.

Da bismo odrazili tržišni uslove, konkurentno okruženje i nivoe industrijske aktivnosti koje predviđamo i značajno preoblikovanje kompanije, prilagođeni su finansijski ciljevi Grupe. Potrebno je postići nove ciljeve, tokom poslovnog ciklusa, rast organske prodaje od pet procenata u lokalnim valutama i izveštenu operativnu maržu od 12 procenata, prema MFRS. Na strani kapitala, povećali smo našu ambiciju da upravljamo našim obrtnim kapitalom na efikasan način, a naš novi cilj je da dostignemo neto obrtni kapital od 25 procenata prodaje. Cilj za povraćaj uloženog kapitala (ROCE) je prilagođen na 16 procenata, kao posledica cilja operativne marže. Naš cilj postizanja koeficijenta neto dug/akcijski kapital od 80 procenata ostaje nepromenjen. Mada ćemo u budućnosti morati da radimo marljivije, verujem da se ovi ciljevi mogu postići.

S ulaskom u prvi kvartal 2016. godine, očekujemo da se nastavi makroekonomska neizvesnost. Kao rezultat toga, očekujemo da će potražnja biti uzastopno relativno nepromenjena, ali neznatno niža u odnosu na isti period prethodne godine.

Tržišta na kojima poslujemo ostaju izazovna, ali sam ubeđen da ćemo imati koristi od strukturnih promena koje smo implementirali i našeg povećanog fokusa na primene za kupce.“

Key figures, SEKm4. kvartal 2015. godine4. kvartal 2014. godine2015. godina2014. godina
Neto prodaja18 21518 49975 99770 975
Dobit iz poslovanja, bez jednokratnih stavki1 7262 0788 6558 291
Dobit iz poslovanja, bez jednokratnih stavki, %9,511,211,411,7
Jednokratne stavke u dobiti iz poslovanja -687-470-1 687-490
Dobit iz poslovanja1 0391 6086 9687 801
Operativna marža, %5,78,79,211,0
Dobit pre oporezivanja, bez jednokratnih stavki iz poslovanja i finansijskih jednokratnih stavki, 1 6261 7637 8577 258
Dobit pre oporezivanja6531 2935 8346 668
Neto tok gotovine nakon ulaganja pre finansiranja1 9662 1266 4162 137
Promena neto prodaje u odnosu na isti period prethodne godine, %:OrganskaStrukturaValutaUkupno
4. kvartal 2015. godine-5,2-1,04,7-1,5
Cela godina -2,6-0,510,27,1
Organska promena prodaje u lokalnim valutama, po regionu u odnosu na isti period prethodne godine, %:EvropaSeverna AmerikaLatinska AmerikaAzijaBliski Istok i Afrika
4. kvartal 2015. godine0,3-12,7-0,5-8,710,8
Cela godina 0,4-8,10,5-4,213,2

Predlog za dividende
Odbor je odlučio da predloži Godišnjoj generalnoj skupštini nepromenjenu dividendu u iznosu od 5,50 švedskih kruna po akciji.


Perspektiva za prvi kvartal 2016. godine

Potražnja u poređenju sa prvim kvartalom 2015. godine
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude neznatno niža na nivou Grupe. Za potražnju za poslovne jedinice Automobilsko tržište i Specijalizovana proizvodnja, očekuje se da bude relativno nepromenjena, dok se za potražnju za poslovnu jedinicu Industrijsko tržište očekuje da bude niža. Očekuje se da potražnja bude relativno nepromenjena u Evropi, neznatno niža u Aziji i Latinskoj Americi, a znatno niža u Severnoj Americi.

Potražnja u poređenju sa četvrtim kvartalom 2015. godine
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF ostane relativno nepromenjena na nivou Grupe. Za potražnju za poslovnu jedinicu Automobilsko tržište se očekuje da bude viša, za potražnju za poslovnu jedinicu Specijalizovana proizvodnja da bude neznatno viša, a za potražnju za poslovnu jedinicu Industrijsko tržište se očekuje da bude relativno nepromenjena. Očekuje se da potražnja bude viša u Evropi, neznatno niža u Severnoj Americi i niža u Latinskoj Americi i Aziji.

Tele-konferencija će biti održana 2. februara 2016. godineu 14:00 (CEST):
SE: +46 8 5065 3937
UK: +44 20 3427 1904
SAD: +1 646 254 3365

Sve informacije vezane za završne godišnje rezultate kompanije SKF za 2015. godinu možete pronaći na internet sajtu IR (Odnosi sa investitorima). 

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Kompanija AB SKF je dužna da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i/ili Zakonom o trgovanju finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 13:00, dana 2. februara 2016. godine.

Za dodatne informacije, kontaktirajte:
ŠTAMPA: Theo Kjellberg, direktor, Odnosi sa štampom
tel.: 46 31 337 6576, mobilni telefon: 46 725-776576, e-pošta: theo.kjellberg@skf.com

ODNOSI SA INVESTITORIMA: Patrik Stenberg, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima
Patrik Stenberg, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70 975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48 593. www.skf.com  

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Potpuno saopštenje u PDF formatu (119 KB)

SKF logo