Polugodišnji izveštaj kompanije SKF za 2016. godinu

2016 јул 21, 08:00 CEST

Geteborg, 21. juli 2016. godine:

Alrik Danielson, President and CEO:

Neto proizvodnja u drugom kvartalu je bila 18,4 milijardi švedskih kruna. Razvoj organske prodaje je bio u skladu sa našim očekivanjima, 4% viši nego u prethodnom kvartalu, a 4% niži u odnosu na isti period prethodne godine.

Mada tržišta ostaju izazovna, naše inicijative za smanjenje troškova, uključujući program za povećanje profita u okviru Automobilskog sektora, materijalizuju se prema planu. Ovo je doprinelo ostvarenju operativne marže od 11% bez jednokratnih stavki. Generisanje toka gotovine je iznosilo solidnih 1,2 milijarde švedskih kruna (isključujući dezinvesticije i akvizicije), oko 500 miliona švedskih kruna nego prošle godine. Ove nastavljene fleksibilne performanse su znak da smo na pravom putu u našem nastojanju da oblikujemo SKF da bude racionalniji, više orijentisan na kupce i konkurentniji.

Konsolidacija tri fabrike u Severnoj Americi je najavljena 9. juna, uključujući ulaganje od 150 miliona švedskih kruna u unapređenje proizvodnje. Ovo je najnovija aktivnost u našem stalnom programu ulaganja u pravljenje naše proizvodnje fleksibilnijom, konkurentnijom i bolje prilagođenom da služi našim klijentima.

Dezinvesticije kompanije za kontrolu brzine Kaydon i kompanije za elektronske sisteme komandi leta aviona su okončane 30. juna. Kao rezultat toga, dobili smo 3.125 miliona švedskih kruna, što je pozitivno uticalo na tok gotovine u kvartalu. Efekat na neto profit je bio -380 miliona švedskih kruna, što se uglavnom odnosi na poreze za koje očekujemo da će biti plaćeni u narednim kvartalima. Ukupno, preko 4 miliona švedskih kruna je sada prikupljeno kroz dezinvesticije od sporednih delatnosti u poslednjih 12 meseci.

Gledajući unapred, vidimo znake stabilizacije tržišta. Sa ulaskom u treći kvartal 2016. godine, očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude relativno nepromenjena u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Posledično, za potražnju se očekuje da bude slabija, u skladu sa normalnim sezonskim kretanjima.”

Key figures, SEKmQ2 2016Q2 2015YTD 2016YTD 2015
Neto prodaja18 37019 96136 09039 415
Dobit iz poslovanja, bez jednokratnih stavki2.0202 5773 9924 953
Operativna marža, bez jednokratnih stavki, %11,012,911,112,6
Jednokratne stavke u dobiti iz poslovanja-145-194-242-849
Dobit iz poslovanja1 8752 3833 7504 104
Operativna marža, %10,211,910,410,4
Dobit pre oporezivanja, bez jednokratnih stavki iz poslovanja i finansijskih jednokratnih stavki1 8012 4353 5564 602
Dobit pre oporezivanja1 6562 2413 3143 833
Neto tok gotovine nakon ulaganja pre finansiranja4 2251 6544 7352 642
Promena neto prodaje u odnosu na isti period prethodne godine, %:OrganskaStrukturaEfekatUkupno
2. kvartal 2016.-4,4-0,6-3,0-8,0
Do današnjeg dana-5,3-0,7-2,4-8,4
Promena organske prodaje u lokalnim valutama, po regionu u odnosu na isti period prethodne godine, %:EvropaSeverna AmerikaLatinska AmerikaAzijaBliski Istok i Afrika
2. kvartal 2016.1,8-13,1-2,1-5,91,8
Do današnjeg dana-0,1-12,1-2,8-7,51,4

Perspektiva za treći kvartal 2016. godine

Potražnja u poređenju sa trećim kvartalom 2015. godine
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude relativno nepromenjena na nivou Grupe, uključujući i Automobilski i Industrijski sektor. Očekuje se da potražnja bude neznatno viša u Evropi, relativno nepromenjena u Latinskoj Americi, neznatno niža u Aziji i znatno niža u Severnoj Americi.

Potražnja u poređenju sa drugim kvartalom 2016. godine
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude niža na nivou Grupe. Za potražnju Industrijskog sektora se očekuje da bude neznatno niža, a za potražnju Automobilskog sektora da bude niža. Očekuje se da potražnja bude relativno nepromenjena u Latinskoj Americi, neznatno niža u Aziji i Severnoj Americi, a niža u Evropi.

Tele-konferencija će biti održana 21. jula u 9:00(CEST):
SE: +46 8 5065 3936
UK: +44 20 3427 1914
SAD: +1 212 444 0895

Sve informacije vezane za polugodišnji izveštaj za 2016. godinu kompanije SKF, možete pronaći na internet sajtu IR (Odnosi sa investitorima) Grupe.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Informacije u ovom saopštenju za štampu su informacije koje je kompanija AB SKF dužna da objavi po Uredbi protiv zloupotrebe tržišta Evropske Unije (EU) br. 596/2014 i u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti. Informacije su pružile gore navedene osobe za kontakt za objavljivanje 21. jula 2016. godine u 8:00 CEST

Za dodatne informacije, obratite se:
ŠTAMPA: Teo Kjelberg, direktor, Odnosi sa štampom
tel.: +46 31 337 6576, mobilni telefon: +46 725-776576, adresa e-pošte: theo.kjellberg@skf.com

ODNOSI SA INVESTITORIMA: Patrik Stenberg, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 17.000 distributerskih lokacija širom sveta. Godišnja prodaja u 2015. godini je iznosila 75 997 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 46 635. www.skf.com 

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Polugodišnji izveštaj kompanije SKF za 2016. godinu (1.6 MB)

SKF logo