SKF osigurava produžetak ugovora u vrednosti od 100 miliona švedskih kruna sa ruskom kompanijom za proizvodnju železničkih teretnih vagona

2016 мај 02, 08:30 CEST

Geteborg, 2. maj 2016. godine: SKF je osigurao jednogodišnji produžetak ugovora, vredan oko 100 miliona švedskih kruna, sa Fabrikom za proizvodnju teretnih vagona Tikhvin, akcionarskim društvom (JSC Tikhvin Freight Car Building Plant), zavisnim društvom Kompanije za istraživanje i proizvodnju Ujedinjene kompanije za proizvodnju vagona - Research and Production Company United Wagon Company (RPC UWC), ruske železničke holding kompanije.

Kao deo produženog ugovora, koji sada ulazi u svoju treću godinu, kompanija SKF će isporučivati svoje kompaktne jedinice konusno-valjkastih ležajeva (CTBU) koje se proizvode u njenoj fabrici u mestu Tver, Rusija, kao i podršku za održavanje i usluge prerade.

Erik Nelander – predsednik, Industrijska prodaja u Evropi i na Bliskom Istoku, kaže: „Obnavljanje tako značajnog ugovora je ilustracija naše sposobnosti da stvaramo vrednost za proizvođače originalne opreme nuđenjem rešenja koja doprinose ukupnoj poboljšanoj efikasnosti troškova radnog ciklusa. Uzbudljivo je videti da naše tehnologije igraju tako važnu ulogu u nastavku lokalnog razvoja inovativnih rešenja za teretne vagone u Rusiji.“ 

RPC UWC je integrisani provajder usluga u inženjeringu, proizvodnji, prevozu, radu, lizingu i održavanju nove generacije železničkih vagona. Jedinice CTBU kompanije SKF će se koristiti u proizvodnji teretnih vagona većeg kapaciteta, omogućavajući na taj način veću efikasnost i pouzdane performanse na terenu. 

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Za dodatne informacije, kontaktirajte:

ŠTAMPA: Teo Kjelberg, direktor, Odnosi sa štampom,
tel.: 46 31-337 6576, mobilni telefon: 46 725-776576, adresa e-pošte: theo.kjellberg@skf.com

ODNOSI SA INVESTITORIMA: Patrik Stenberg, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima,
tel: 46 31-337 2104, mobilni telefon: 46 705-472104, adresa e-pošte: patrik.stenberg@skf.com 

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 17.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2015. godini je iznosila 75 997 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 46 635. www.skf.com  

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Potpuno saopštenje u PDF formatu (6.7 MB)

SKF logo