SKF produžava globalni ugovor sa kompanijom Valmet

2016 март 18, 08:30 CET

Dugoročna saradnja Grupe SKF sa kompanijom Valmet se nastavlja, kroz snabdevanje ležajevima i rešenjima sistema za podmazivanje

Geteborg, 18. mart 2016. godine: SKF je potpisao ugovor kojim produžava svoju dugotrajnu saradnju sa kompanijom Valmet. SKF će snabdevati ležajevima, jedinicama i sistemima za podmazivanje kompaniju Valmet, globalnog dobavljača tehnologija, automatike i usluga za industrijske grane za proizvodnju pulpe, papira i energije.

Erik Nelander, predsednik, Industrijska prodaja u Evropi i na Bliskom Istoku, kaže: „Sarađujemo sa kompanijom Valmet preko 60 godina. Naša posvećenost usvajanju pristupa projektovanja proizvoda uz optimalan odnos troškova u našem razvoju proizvoda takođe podržava Valmet u maksimiziranju efikasnosti njihovih ulaganja u razvoj tehnologije. Naša prisutnost u proizvodnji, i istraživanju i razvoju preko Finske, Švedske i Kine pruža lokalno znanje i kratka vremena od ideje do početka proizvodnje koja Valmet zahteva. Kombinovanjem naše stručnosti za rotirajuće osovine, krajnji korisnici će moći da optimizuju upotrebu njihovih mašina.“

Prilagođena rešenja ležajeva i jedinica kompanije SKF su razvijena s fokusom na smanjenje troškova projektovanja i proizvodnje za Valmet, i smanjenje troškova za vlasnike mašina i operatere.

Patentirani Flowline sistemi za cirkulaciju ulja kompanije SKF obezbeđuju precizno podmazivanje, dok istovremeno smanjuju količinu potrebnog cirkulišućeg ulja, smanjujući troškove i uticaj na životnu sredinu. 

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Za dodatne informacije, kontaktirajte:
ŠTAMPA: Teo Kjelberg, direktor, Odnosi sa štampom
tel: 46 31 337 6576, mobilni telefon: 46 725-776576, e-pošta: theo.kjellberg@skf.com

ODNOSI SA INVESTITORIMA: Patrik Stenberg, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima
Patrik Stenberg, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 17.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2015. godini je iznosila 75 997 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 46 635. www.skf.com 

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Potpuno saopštenje u PDF formatu (4.9 MB)

SKF logo