SKF rangiran kao jedna od najodrživijih svetskih kompanija

2016 септембар 15, 09:00 CEST

Geteborg, 15. septembar, 2016. godine: Već 17. godinu zaredom, SKF se smatra jednom od najodrživijih svetskih kompanija, prema Dow Jones Sustainability World Index (DJSI).

Rezultati Grupe na području upravljanja lancem snabdevanja i u celokupnom programu upravljanja zaštitom životne sredine su još jedanput svrstali Grupu visoko u istraživanju.

Rob Jenkinson, direktor, sektor Korporativna održivost, kaže, „To što smo već godinama svrstani u indeks DJSI je nešto čime se izuzetno ponosimo svi u kompaniji SKF. Tokom tog perioda su se problemi s kojima se poslovni subjekti susreću na planu održivosti promenili, a naglasak je sve više na smanjenju negativnog učinka na životnu sredinu i većem doprinosu društvu u celini. Nastavljamo s našom usredsređenošću na razumevanje ovih problema i ulogu koju imamo, da bismo bili u stanju da radimo na njihovom rešavanju – sada, i ubuduće.“

„Takvo delovanje je korisno za društvo i za životnu sredinu, a daje i dugoročni poslovni smisao kompaniji SKF, našim kupcima i našim dobavljačima.“

Praćenje indeksa održivosti Dow Jones se obavlja od 1999. godine, što ih čini najdugotrajnijim i najprestižnijim pokazateljima globalnih kretanja vezanih za održivi razvoj. Osim toga, kompanija SKF je takođe član indeksa FTSE4Good Index i indeksa održivosti Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Za dodatne informacije, obratite se:
ŠTAMPA: Teo Kjellberg, direktor, Odnosi sa štampom
tel.: +46 31 337 6576, mobilni telefon: +46 725-776576, adresa e-pošte: theo.kjellberg@skf.com

ODNOSI SA INVESTITORIMA: Patrik Stenberg, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 17.000 distributerskih lokacija širom sveta. Godišnja prodaja u 2015. godini je iznosila 75 997 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 46 635. www.skf.com 

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Potpuno saopštenje u PDF formatu (43.7 KB)

SKF logo