Motor

Kao inženjerski partner proizvođača automobila širom sveta, SKF razume jedinstvene zahteve za merenje i dodatne sisteme nametnute od strane današnjih vozila. SKF nastavlja da predvodi u inovativnim dizajnima za upotrebu od strane proizvođača automobila i danas poseduje mnoge ekskluzivne patente.

SKF rešenja za merne, pomoćne i rashladne sisteme mogu biti pronađena na širokom spektru vozila. SKF setovi za zamenu pokrivaju skoro ceo autopark i uključuju sve komponente potrebne za sve od osnovnih motora do najnovijih motora visokih performansi i kompaktnog dizajna.
SKF logo