Pasta protiv korozije

Izazvana i usled najmanjih oscilacija i vibracija, kontaktna korozija može da ošteti ležajeve i učini da rasklapanje bude skoro nemoguće. Pasta protiv kontaktne korozije LGAF 3 iz kompanije SKF produžuje radni vek ležajeva i smanjuje vreme i troškove održavanja.
SKF logo