Pomoćni remen

Montirajte pomoćne remene kompanije SKF još danas i bukvalno eleiminišite proklizavanje, buku i vibracije!

Pored setova multi-V remena, kompanija SKF nudi prošireni spektar pomoćnih remena, koji su istih dužina kao oni originalni. Ovo pruža fleksibilnost klijentima, omogućavajući im da stvore „virtuelni set“ sa jednom garancijom koja pokriva sve delove. U okviru tog spektra, brendirani elastični remeni kompanije SKF osiguravaju svaki put savršeno montiranje zahvaljujući njihovim elastičnim vlaknima. Oni su dizajnirani za najnovije motore koji više ne koriste zatezače.
  • Više od 1000 remenja je dostupno (Multi-V remenje, V-remenje i elastično remenje)
  • Svo pomoćno remenje kompanije SKF su proizvođačkog kvaliteta.
SKF logo