Pomoćna glavčina

Jedinica za zatezanje remena podešava pravo zatezanje i pruža vođenje za remen. Podešavanje zatezanja tokom montiranja postiže se pomoću ekcentričnog dejstva ili dejstvom opruge na zadnju ploču. Automatska jedinica za zatezanje remena, sa svojom ugrađenom oprugom i sistemom za trenje, zadržava konstantno zatezanje remena tokom rada motora. Glavčina zupčanika praznog hoda je fiksirana i omogućava remenu da se pravilno okreće oko pokretnih komponenti.

Pogodnosti ponude kompanije SKF:
  • 540 setova zatezača/zupčanika praznog hoda je dostupno
  • 73% pokrivenosti za sva vozila u Evropi.
  • svi zatezači/zupčanici praznog hoda su delovi kvaliteta proizvođača.
SKF logo