Nosač radilice

Rešite problem svojih klijenata: zamenite nosač radilice na vreme!

Preterane vibracije motora oštećuju i smanjuju njen radni vek...i tu počinje posao nosača radilice! Njegova funkcija je da ublažava torzione vibracije na radilici, filtrirajući stvorene vibracije male frekvencije (obično kod dizel motora), omogućavajući duži radni vek pomoćnog sistema.
  • Izbegavajte ranije kvarove u pomoćnom ili sistemu paljenja zamenom nosača radilice.
  • U skladu sa specifikacijama proizvođača, svi nosači radilice kompanije SKF imaju gumeni sloj za filtriranje vibracija motora.
  • Dostupno je više od 80 setova.
SKF logo