Garaže

Mi u kompaniji SKF želimo da se pobrinemo za naše najbolje i najvažnije klijente - vas, garaže. Na sledećim stranicama imaćete mogućnost da istražite kompletnu ponudu kompanije SKF koja se odnosi na tehničke informacije i biltene za podršku vašem svakodnevnom radu sa kompanijom SKF.

Pridružite se klubu! Registracijom za SKF program Pole Position Plus dobićete pristup nekim ograničenim informacijama i posebne uslove za naše usluge.

Registrujte se ovde
SKF logo