Posebna uputstva za montiranje

Uradite ispravno prvi put, svaki put, koristeći posebna SKF uputstva za montiranje!

Mi u kompaniji SKF razumemo izazove sa kojima se suočavaju današnji mehaničari prilikom popravke modernih motora sofisticiranog dizajna. Zbog toga nastavljamo da razvijamo naš spektar posebnih uputstava za montiranje. Nijedan od drugih dobavljača ne poseduje ovakve tehničke informacije u svojim setovima.
  • Naša namenska uputstva za montiranje dostupna su za zupčasto remenje kompanije SKF, zupčasto remenje sa pumpom za vodu i zupčasto remenje sa zaptivkama za motor.
  • Oni opisuju sve korake za montiranje naših komponenti pomoću detaljnih crteža koje je lako pratiti (podešavanje obrtnog momenta, pred podešavanje zatezača…).
  • Dostupno je više od 150 namenskih uputstava za montiranje koja pokrivaju skoro svo zupčasto remenje sa brzim kretanjem.
SKF logo