Tehnički bilteni

Tehnički bilteni kompanije SKF:
  • sadrže važne informacije za montiranje
  • pomažu u sprečavanju mehaničkih kvarova i žalbi na kvalitet
  • čine vašu popravku isplativijom
  • dostupni su u TecDoc formatu na više jezika.
SKF logo