Ležaj za točak

Jedinica glavčine kamiona

Od 1998. godine, kompanija SKF je proizvela preko milion jedinica glavčina točka za kamione. Mnogi su prevalili preko milion kilometara pod najtežim uslovima i još uvek rade pouzdano kao i onog dana kada su montirani. Unapred prilagođene, zaptivene i podmazane za ceo radni vek, jedinice glavčina za kamione kompanije SKF su lagane, imaju unitarizovani dizajn koji pomaže u eliminaciji grešaka u montiranju i podešavanju koje mogu biti uzrok većine ranijih kvarova ležajeva.

Rezultat je da za jedinicu bukvalno nije potrebno održavanje i ima izuzetan radni vek.

Konusni valjkasti ležaj

Uz inovativni dizajn i najbolje komponente u klasi, TQ-Line konusni kuglični ležajevi kompanije SKF otporan je na udare, vibracije, neporavnanje i kontaminaciju sredstva za podmazivanje koje često dovodi do kvara običnih ležajeva.

U poređenju sa konvencionalnim dizajnom, SKF TQ-Line konusni kuglični ležajevi imaju veći broj kugli — optimizovanu geometriju koja omogućava povećani kapacitet opterećenja, ujednačeniju distribuciju opterećenja i duži, radni vek sa manje problema.
SKF logo