Glavčine točka

Od 1998. godine, kompanija SKF je proizvela preko milion jedinica glavčina točka za kamione. Mnogi su prevalili preko milion kilometara pod najtežim uslovima i još uvek rade pouzdano kao i onog dana kada su montirani.

Unapred prilagođene, zaptivene i podmazane za ceo radni vek, jedinice glavčina za kamione kompanije SKF su lagane, imaju unitarizovani dizajn koji pomaže u eliminaciji grešaka u montiranju i podešavanju koje mogu biti uzrok većine ranijih kvarova ležajeva. Izdržljivi materijali, specijalna maziva i veća krutost osovine pomažu jedinici da izdrži godine teških uslova rada kojima su kamioni izloženi. 

Rezultat je jedinica za koju bukvalno nije potrebno održavanje, izuzetan radni vek i mala cena vlasništva.

..

SKF logo