Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Att arbeta på SKF

SKF arbetar för en hållbar utveckling vilket innebär att vi strävar mot att förbättra situationen för människor och miljö. Denna ambition finns även på intern nivå. Vi arbetar för att skapa en säker, trygg, öppen och icke diskriminerande arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas och utvecklas. Stor vikt läggs vid medarbetarnas hälsa och vi erbjuder bland annat fri träning, friskvård och ett arbete som kännetecknas av frihet under eget ansvar.

Att arbeta som tjänsteman

Som tjänsteman på SKF kan du arbeta med allt från teknik, forskning och logistik till ekonomi och marknadsföring - för att bara nämna några av de arbetsområden som finns hos oss.

Som nyanställd tjänsteman på SKF går du en introduktionsutbildning som syftar till att ge kännedom om företaget och dess produkter, mål, visioner och värderingar.

SKF erbjuder sina chefer utbildnings- och utvecklingsprogram för att stärka dem i rollen som ledare.

Att arbeta som operatör

Produktionsverksamheten inom SKF-koncernen är organiserat enligt ett kanalkoncept där en kanal är samma sak som ett produktionsflöde. Som operatör på SKF erbjuds du ett varierat och utmanande arbete. Du jobbar under frihet med stort eget ansvar inom den kanal som du tillhör. SKF har en gruppbaserad organisation vilket innebär att allt arbete sker i lag. Tillsammans med ditt lag ansvarar du för hela tillverkningskedjan - från råmaterial till färdig produkt, och du arbetar med alla steg i processen. Tillverkningen sker med modern teknik och processen är i hög grad automatiserad. Många kanaler producerar dygnet runt och operatörer arbetar olika skiftformer. SKF arbetar ständigt med förbättringsarbeten och ett tillvaratagande av medarbetares idéer och förslag till förbättringar.

Produktionen på SKF utförs med hög kvalitet, precision och effektivitet. 

SKF erbjuder många möjligheter till personlig utveckling. Hos oss kan du både bredda och fördjupa din kompetens.

Ett sätt att utvecklas inom SKF är att gå igenom de utvecklingssteg som finns inom varje kanal. Du skaffar dig på så sätt successivt nya kunskaper och färdigheter inom det område som ditt arbetslag ansvarar för.

Inom SKF finns även en intern arbetsmarknad som ger möjligheter till intern rörlighet.

Som nyanställd operatör på SKF går du en introduktionsutbildning som syftar till att ge kännedom om företaget, produktionen, värderingar och regler samt ge en bra grund för den personliga utvecklingen. Därefter finns möjligheter att gå andra utbildningar och kurser beroende på ditt intresseområde.

SKFs åtagande

SKF logo