Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Nyexaminerade

Hur vill du starta din karriär?

Employer Branding

SKF erbjuder dig som är nyutexaminerad en anställning som från början innebär att du får ansvar och befogenheter i din roll. Vi erbjuder dig en bredd utav olika arbetsuppgifter för att du ska växa och utvecklas i din nya profession. På SKF kommer du att få arbeta i en global miljö i team med dina kollegor. SKF uppmuntrar ett innovativt tänkande och ett klimat där medarbetare kan nå sin fulla potential. 

För SKF är våra medarbetares kunskap grunden till allt vi gör.Utvecklingsprogram

SKF i Sverige arrangerar två utvecklingsprogram för nyrekryterade akademiker. Utvecklingsprogrammen heter Intro.nu och Grow och sträcker sig över de första anställningsåren på SKF. Syftet med programmen är att erbjuda våra nyanställda akademiker en bra grund och att inspirera till individuell utveckling.

Utvecklingsprogrammen består av föreläsningar och utbildningar. På så vis lär du känna SKF samt utvecklar dig själv. Som deltagare i programmen lär du även känna andra nyrekryterade akademiker på SKF och kan därmed bygga upp ett nätverk inom organisationen.

GTD Graduate Programme Trainee

SKF Group Technology Development (GTD) arbetar med forskning och utveckling och har forskningscenter i Sverige och Nederländerna samt tekniska center i Kina och Indien. Hösten 2012 startades Graduate Programme Trainee. Mer information om nästa antagning och programmet kommer du att finna här.

SKF logo