Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Studenter

Är du redo för en värld av möjligheter?

Kunskap står i centrum för SKF. Runtom i världen har SKF ett nära samarbete med universitet och forskningsinstitut för ett ständigt utbyte av kunskap. SKF ser nära relationer med studenter som ett ömsesidigt utbyte. Studenten får möjlighet att bidra med ny kunskap från universitet och forskning och SKF kan bidra med att ge studenter praktisk erfarenhet och sprida SKFs kunskap.

På SKF möjliggör vi för dig som student på universitet/högskola att få praktisk erfarenhet genom praktikplatser, C- och D-uppsatser och sommarjobb.


Höstens studentmässor är nu avklarade för vår del.  Kommande mässor där vi deltar är:

24 januari, HARM, Göteborg

25 januari, LARV, Luleå

7-8 februari, CHARM, Göteborg

14 februari, LARM, Linköping

23 februari, Dagen I, KTH, Stockholm


Sommaranställning

På SKF i Göteborg tar vi in cirka 150 högskole-/universitets studenter varje sommar! Platserna bestäms utifrån enheternas behov vilket medför att arbetsuppgifter och antal platser varierar varje år.


Sommar 2017

Produktion

En chans att få en inblick inom högteknologisk produktion!

Många platser är produktionsrelaterade vilket innebär att du tillsammans med ett arbetsteam får arbeta i vår produktionsprocess.  Anställningen brukar sträcka sig över 6-10 veckor och arbetstiden varierar från dagtid till olika typer av skift. Här får du en bra förståelse för tillverkning ochalltså en mycket bra grund om du vill fortsätta jobba inom industrin, alltså även som tjänsteman.


Tjänsteman

Vi erbjuder även tjänstemannarelaterade sommarjobb. Det kan exempelvis vara inom produktutveckling, processutveckling, inköp, logistik, kvalitet, ekonomi, kundservice eller HR.


Annonsen för sommarjobb är ej ännu klar. Ansökan öppnar i mitten januari ungefär.

Notera att du behöver kunna jobba minst 6 veckor under sommarperioden för att vi ska kunna anställa dig.

Examensarbete

Vi tar emot förfrågningar på C- och D-uppsatser. Examensarbete är en bra möjlighet till samarbete och kunskapsutbyte mellan universitet, SKF och student. Examensarbete är ett sätt för SKF att få in ny kunskap och nya idéer för att hänga med i den snabba utvecklingen. För dig som student ger det dig en möjlighet att utvecklas, få erfarenhet och bli förberedd inför framtiden. När vi annonserar examensarbeten, hittar du dem i rekryteringsverktyget under "Lediga tjänster". Sök via den ort du är intresserad av.


Vi tar emot spontanansökningar via adressen studentkontakt@skf.com. Din ansökan ska bestå av förslag på ämne samt en personlig beskrivning.


Välkommen med din ansökan.

Praktik

Som praktikant lär du känna SKF och får insikt i affärsvärlden. Under din praktikperiod kommer du att engageras i olika projekt samt få en ökad praktisk förståelse för din framtida yrkesroll. Vi tar emot praktikanter från universitet och yrkeshögskolor där praktik ingår som en del av utbildningen och där du som student har rätt till studiestöd.


Vissa praktikplatser ligger tillgängliga irekryteringsverktyget att söka. Vi tar även emot spontanansökningar via adressen studentkontakt@skf.com. I din ansökan ska det framgå att du uppfyller kriterierna ovan, vilket område du vill praktisera inom, period, samt en personlig beskrivning.


Välkommen med din ansökan.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss:

SKF i Göteborg
E-post: studentkontakt@skf.com

Mathias Journath, ansvarig för studentkontakter på SKF Mekan i Katrineholm
Telefonnummer:
0150-743 38
E-post: Mathias.Journath@skf.com
SKF logo