Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Studenter

Sommarjobb, internship eller uppsats?

SKF har ett nära samarbete med universitet och forskningsinstitut över hela världen. Genom en nära relation med studenter möjliggör vi ett ömsesidigt utbyte, där du som student bidrar med kunskap från universitet och forskning. Och vi på SKF bidrar med vår kunskap till dig.

Som student på universitet eller högskola har du möjlighet att få praktisk erfarenhet genom sommarjobb, internships, eller Master- och Kandidatuppsatser.
Sommaranställning

På SKF i Göteborg tar vi in cirka 150 högskole-/universitets studenter varje sommar! Platserna bestäms utifrån enheternas behov vilket medför att arbetsuppgifter och antal platser varierar varje år.

Sommar 2017
Produktion och logistik

En chans att få en inblick inom högteknologisk produktion!

Många platser är produktionsrelaterade vilket innebär att du tillsammans med ett arbetsteam får arbeta i vår produktionsprocess.  Anställningen brukar sträcka sig över 6-10 veckor och arbetstiden varierar från dagtid till olika typer av skift. Här får du en bra förståelse för tillverkning och  alltså en mycket bra grund om du vill fortsätta jobba inom industrin, alltså även som tjänsteman.

Tjänsteman

Vi erbjuder också tjänstemannarelaterade sommarjobb. Det kan exempelvis vara inom produktutveckling, processutveckling, inköp, logistik, kvalitet, ekonomi, kundservice eller HR.

Notera att du behöver kunna jobba minst 6 veckor under sommarperioden.

Ansökan är nu stängd för 2017. Tack alla ni ca 1000 som skickat in era ansökningar! Vi ska nu gå igenom och se hur vi kan matcha era profiler mot de behov som finns i organisationen för sommaren. Återkoppling sker löpande men senast i maj
Sommaren 2016 hade vi bl a Petra Kesek och Hanna Lindahl som sommarjobbade på tjänstemannasidan. Så här säger de om sin sommar på SKF:

Petra’s interview

Petra Kesek

Petra Kesek

Industriell Ekonomi, Chalmers Göteborg, år 3
Sommarjobb på Supply Chain

Jag stöttade upp hos Supply Chain under semesterperioden. Mina arbetsuppgifter var varierade. Jag såg över olika komponenter, och leveranser t ex.

Har du någon erfarenhet från Supply Chain sedan tidigare?
Nej, inte i praktiken. Jag har studerat ämnet i skolan, vilket gör att jag känner igen vokabulären. Jag påbörjar mastern Supply Chain Management hösten 2016.

Vad är det bästa med din yrkesroll?
Att jag får en förståelse för hur hela organisationen är uppbyggd, och hur allt hänger ihop.

Vad har du jobbat med tidigare?
Massor! Som simskolelärare, skidlärare, på äldreboende, hotellstäd, förskola, gruppträningsinstruktör OCH jag har dessutom sommarjobbat på SKF tidigare, i produktionen. Då var jag på avdelningen Härden.
Via skolan har jag engagerat mig genom att vara projektledare för Industriell ekonomis arbetsmarknadsdag samt jobbat centralt med rekryteringen av nya studenter till Chalmers.

Hur kom det sig att du sökte till SKF?
Via arbetsmarknadsdagen där de berättade om möjligheten till sommarjobb.

Vad är det bästa med SKF som arbetsgivare?
Jag upplever att de är väldigt humana och tar hand om sina anställda. Sen tycker jag att det känns bra att se att företaget engagerar sig för goda saker, speciellt t ex Gothia Cup med Meet the World som är SKFs turnering i turneringen.

Vad skall din framtida arbetsgivare erbjuda?
En roll där jag får mycket förtroende och en chans att växa, både på ”höjden” och på bredden.

Hanna’s interview

Hanna Lindahl
Hanna Lindahl
Maskinteknik, Production Enginering, Chalmers Göteborg
Sommarjobb SAP implementeringen
Kan du förklara vad du jobbar med?
Jag arbetar med Unite 4.0 projektet som är SAP implementering. Jag hjälper till och stöttar upp i semestertider.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag tycker det är kul att få testa på att arbeta i projekt och lära mig SAP. Dessutom tycker jag det är jättekul att få vara med på möten och verkligen bli inkluderad i projektet. Att jag inte är en ”sommarjobbare”, utan är med på samma villkor. Dessutom är det intressant att få se hur mötena går till och hur de styrs.

Vad har du jobbat med tidigare?
Tidigare somrar har jag bland annat arbetat på Liseberg som attraktionsförare. Sen har jag arbetat två somrar i produktionen här på SKF. Det har varit otroligt givande att jag har fått de 2 åren inom produktion. Med den erfarenheten har jag fått en bra förståelse för det jag arbetar med nu.

Hur kom det sig att du sökte till SKF?
Jag behövde sommarjobb, så jag sökte runt och fann en annons online.

Hur såg rekryteringsprocessen ut?
Jag gick in och sökte via SKFs rekryteringsverktyg på hemsidan.

Vad är det bästa med SKF?
Att det är ett stort företag, det vill säga många möjligheter. Ett skönt företagsklimat. Dessutom är det kul att det är ett Göteborgsföretag.

Vad skall din framtida arbetsgivare erbjuda?
Utvecklingsmöjligheter!
Examensarbete

Vi tar emot förfrågningar på Kandidat och Master uppsatser. För Master i huvudsak under hösten för kommande VT.
Examensarbete är en bra möjlighet till samarbete och kunskapsutbyte mellan universitet, SKF och student. Examensarbete är ett sätt för SKF att få in ny kunskap och nya idéer för att hänga med i den snabba utvecklingen. För dig som student ger det dig en möjlighet att utvecklas, få erfarenhet och bli förberedd inför framtiden. När vi annonserar examensarbeten, hittar du dem i rekryteringsverktyget under "Lediga tjänster". Sök via den ort du är intresserad av.

Vi tar emot spontanansökningar via adressen studentkontakt@skf.com. Din ansökan bör bestå av förslag på ämne, period samt en personlig beskrivning.

Välkommen med din ansökan.

Internship

Som internshipstudent lär du känna SKF och får insikt i affärsvärlden. Du kommer att engageras i olika projekt samt få en ökad praktisk förståelse för din framtida yrkesroll. Vi tar emot dig från universitet och yrkeshögskolor där internship

- ingår som en del av utbildningen och

- där du som student har rätt till studiestöd.


Vissa platser ligger tillgängliga i
rekryteringsverktygetatt söka. Vi tar även emot spontanansökningar via adressen studentkontakt@skf.com. I din ansökan ska det framgå att du uppfyller kriterierna ovan, vilket område du vill praktisera inom, period, samt en personlig beskrivning.


Välkommen med din ansökan.

Traineeprogram

SKF Global Trainee Program


SKFs globala traineeprogram innebär en fantastisk möjlighet för dig som är nyutexaminerad att under 18 månader få insikt i SKFs verksamhet. Programmet riktar sig till entreprenöriella och innovativa studenter inom teknik, logistik, supply chain, administration, ekonomi eller företagsekonomi.

Programmet består av tre rotationer inom olika områden på SKF, med åtminstone en vända utomlands. Det ger dig en bred erfarenhet från olika delar av SKF och en möjlighet att bygga ett starkt nätverk inom SKF:

Som trainee har du din bas i direkt ute i organisationen, men arbetar nära teamet på SKFs egna interna konsultbolag SKF Business Consulting. 

Vi söker dig med


  • Masterexamen som ingenjör och/eller inom logistik, ekonomi, administration eller liknande
  • Dokumenterat entreprenörsdriv och innovativ förmåga
  • Internationell erfarenhet
  • Språkkunskaper i engelska och ytterligare ett språk utöver modersmål


Nu har vi stängt möjligheten att ansöka inför höstens program. I slutet på året/början på nästa år kommer vi att öppna för ansökningar till programstart hösten 2018. 

Välkommen med din ansökan då!

Kontakta oss

För SKF i Göteborg:
E-post: studentkontakt@skf.com

För SKF Mekan i Katrineholm:
Natali Törnström, ansvarig för studentkontakter på SKF Mekan
Telefonnummer: 0150-744 37

E-post: natali.tornstrom@skf.com

SKF logo