Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Studenter

Är du redo för en värld av möjligheter?

Kunskap står i centrum för SKF. Runtom i världen har SKF ett nära samarbete med universitet och forskningsinstitut för ett ständigt utbyte av kunskap. SKF ser nära relationer med studenter som ett ömsesidigt utbyte. Studenten får möjlighet att bidra med ny kunskap från universitet och forskning och SKF kan bidra med att ge studenter praktisk erfarenhet och sprida SKFs kunskap.

På SKF möjliggör vi för dig som student på universitet/högskola att få praktisk erfarenhet genom internships, Kandidat och Masteruppsatser samt sommarjobb.


Vårens studentmässor är nu avklarade.  Ses på mässor i november nästa gång!

Sommaranställning

På SKF i Göteborg tar vi in cirka 150 högskole-/universitets studenter varje sommar! Platserna bestäms utifrån enheternas behov vilket medför att arbetsuppgifter och antal platser varierar varje år.

Sommar 2017
Produktion och logistik

En chans att få en inblick inom högteknologisk produktion!

Många platser är produktionsrelaterade vilket innebär att du tillsammans med ett arbetsteam får arbeta i vår produktionsprocess.  Anställningen brukar sträcka sig över 6-10 veckor och arbetstiden varierar från dagtid till olika typer av skift. Här får du en bra förståelse för tillverkning och  alltså en mycket bra grund om du vill fortsätta jobba inom industrin, alltså även som tjänsteman.

Tjänsteman

Vi erbjuder också tjänstemannarelaterade sommarjobb. Det kan exempelvis vara inom produktutveckling, processutveckling, inköp, logistik, kvalitet, ekonomi, kundservice eller HR.


Notera att du behöver kunna jobba minst 6 veckor under sommarperioden.


Ansökan är nu stängd för 2017. Tack alla ni ca 1000 som skickat in era ansökningar! Vi ska nu gå igenom och se hur vi kan matcha era profiler mot de behov som finns i organisationen för sommaren. Återkoppling sker löpande men senast i maj


Examensarbete

Vi tar emot förfrågningar på Kandidat och Master uppsatser. För Master i huvudsak under hösten för kommande VT.
Examensarbete är en bra möjlighet till samarbete och kunskapsutbyte mellan universitet, SKF och student. Examensarbete är ett sätt för SKF att få in ny kunskap och nya idéer för att hänga med i den snabba utvecklingen. För dig som student ger det dig en möjlighet att utvecklas, få erfarenhet och bli förberedd inför framtiden. När vi annonserar examensarbeten, hittar du dem i rekryteringsverktyget under "Lediga tjänster". Sök via den ort du är intresserad av.

Vi tar emot spontanansökningar via adressen studentkontakt@skf.com. Din ansökan bör bestå av förslag på ämne, period samt en personlig beskrivning.

Välkommen med din ansökan.

Internship

Som internshipstudent lär du känna SKF och får insikt i affärsvärlden. Du kommer att engageras i olika projekt samt få en ökad praktisk förståelse för din framtida yrkesroll. Vi tar emot dig från universitet och yrkeshögskolor där internship

- ingår som en del av utbildningen och

- där du som student har rätt till studiestöd.


Vissa platser ligger tillgängliga i
rekryteringsverktygetatt söka. Vi tar även emot spontanansökningar via adressen studentkontakt@skf.com. I din ansökan ska det framgå att du uppfyller kriterierna ovan, vilket område du vill praktisera inom, period, samt en personlig beskrivning.


Välkommen med din ansökan.

Traineeprogram

SKF Global Trainee Program


SKFs globala traineeprogram innebär en fantastisk möjlighet för dig som är nyutexaminerad att under 18 månader få insikt i SKFs verksamhet. Programmet riktar sig till entreprenöriella och innovativa studenter inom teknik, logistik, supply chain, administration, ekonomi eller företagsekonomi.

Programmet består av tre rotationer inom olika områden på SKF, med åtminstone en vända utomlands. Det ger dig en bred erfarenhet från olika delar av SKF och en möjlighet att bygga ett starkt nätverk inom SKF:

Som trainee har du din bas i direkt ute i organisationen, men arbetar nära teamet på SKFs egna interna konsultbolag SKF Business Consulting. 

Vi söker dig med


  • Masterexamen som ingenjör och/eller inom logistik, ekonomi, administration eller liknande
  • Dokumenterat entreprenörsdriv och innovativ förmåga
  • Internationell erfarenhet
  • Språkkunskaper i engelska och ytterligare ett språk utöver modersmål


Nu har vi stängt möjligheten att ansöka inför höstens program. I slutet på året/början på nästa år kommer vi att öppna för ansökningar till programstart hösten 2018. 

Välkommen med din ansökan då!

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss:

SKF i Göteborg
E-post: studentkontakt@skf.com

Natali Törnström, ansvarig för studentkontakter på SKF Mekan i Katrineholm
Telefonnummer:
0150-744 37
E-post: natali.tornstrom@skf.com
SKF logo