Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Studenter

Sommarjobb, masteruppsats eller globalt traineeprogram?

SKF har ett nära samarbete med universitet och forskningsinstitut över hela världen. Genom en nära relation med studenter möjliggör vi ett ömsesidigt utbyte, där du som student bidrar med kunskap från universitet och forskning. Och vi på SKF bidrar med vår kunskap till dig.

Som student på universitet eller högskola har du möjlighet att få praktisk erfarenhet genom ex sommarjobb, masteruppsats eller vårt globala traineeprogram.
Examensarbete
shutterstock_84633757

Vi tar emot förfrågningar om Master uppsatser.
Examensarbete är en bra möjlighet till samarbete och kunskapsutbyte mellan universitet, SKF och student. Examensarbete är ett sätt för SKF att få in ny kunskap och nya idéer för att hänga med i den snabba utvecklingen. För dig som student ger det dig en möjlighet att utvecklas, få erfarenhet och bli förberedd inför framtiden. Våra examensarbeten finner du här

Vi tar även emot spontanansökningar via adressen studentkontakt@skf.com. Din ansökan bör bestå av förslag på ämne, period samt en personlig beskrivning.
Traineeprogram
SKF Traineeprogram våren 2017
SKF Global Trainee Program

SKFs globala traineeprogram innebär en fantastisk möjlighet för dig som är nyutexaminerad att under 18 månader få insikt i SKFs verksamhet. Programmet riktar sig till entreprenöriella och innovativa studenter inom teknik, logistik, supply chain, administration, ekonomi eller företagsekonomi.
Programmet består av tre rotationer inom olika områden på SKF, med åtminstone en vända utomlands. Det ger dig en bred erfarenhet från olika delar av SKF och en möjlighet att bygga ett starkt nätverk inom SKF: 
Som trainee har du din bas i direkt ute i organisationen, men arbetar nära teamet på SKFs egna interna konsultbolag SKF Business Consulting. 

Vi söker dig med 
 • Masterexamen som ingenjör och/eller inom logistik, ekonomi, administration eller liknande
 • Dokumenterat entreprenörsdriv och innovativ förmåga
 • Internationell erfarenhet
 • Språkkunskaper i engelska och ytterligare ett språk utöver modersmål

Här kan du söka till nästa program som startar hösten 2018.

Sommarjobb

 • Tjänstemän

  Vi erbjuder studenter tjänstemannarelaterad sommaranställning där du kan få möjlighet att arbeta inom områden som är relaterade till din utbildning. Det kan exempelvis vara inom produktutveckling, logistik, inköp, ekonomi, kvalitet, kundservice eller processutveckling.

  Arbetsuppgifter
  Arbetsuppgifterna kan variera, exempelvis kan de bestå av att vara en del i ett projekt eller att ha egna arbetsuppgifter för att täcka upp under våra medarbetares semesterfrånvaro.

  Ansökan
  Sista ansökningsdag är den 28 februari 2018. Urvalsarbetet påbörjas efter att ansökningstiden gått ut och under mars månad matchar vi inkomna ansökningar mot de behov som organisationen har. Intervjuer och erbjudande av tjänster görs framförallt i april och vi räknar med att avsluta rekryteringsprocessen i början av maj. Observera att vi endast tar in studenter för sommaranställning på SKF. Vi har fler sommarjobbsannonser publicerade, är du även intresserad av sommarjobb inom produktion/logistik uppmuntrar vi dig att skicka in ansökan även till dessa tjänster.
  Ansök här

 • Produktion
 • Logistik
 • Intervjuer med sommararbetare
SKF logo