Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Vad vi gör

Inspirera affärer, människor, prestationer och miljön

SKF har varit en av världens ledande lagertillverkare sedan 1907. Vår främsta styrka är vår förmåga att ständigt utveckla nya tekniker och sedan använda dem för att skapa produkter som ger våra kunder konkurrensfördelar. Vi lyckas med detta genom att kombinera praktisk erfarenhet inom fler än 40 branscher med vår kunskap från SKFs teknikområden: lager och lagerenheter, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Vår framgång grundar sig på denna kunskap. En kunskap som utvecklas av våra anställda. Det är det vi kallar för "The knowledge engineering company".

Det är här du kommer in. Vi ser fram emot att du blir en del av oss där vi får ta del av dina tidigare erfarenheter och den kunskap du kommer att utveckla hos oss. Vi vill förse dig och dina förmågor med rätt verktyg för att kunna skapa och utveckla produkter, processer och lösningar för våra kunder. Med din erfarenhet och kunskap kommer vi att kunna fortsätta att vara världsledande inom branschen.

Vi vill inspirera dig och bli insperade av dig.

SKF logo