Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Hur ökar jag fontstorleken på webbplatsen?

För att öka storleken, tryck på Ctrl och Alt, sedan “+”-knappen. Då ökar du storleken på hela bilden, inklusive texten.

För att minska storleken, tryck på Ctrl och Alt, sedan “-“-knappen.
SKF logo