Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Var kan jag hitta detaljerad produktinformation?

Klicka på Produkter som du hittar överst på sidan. Välj sedan produkttyp från innehållsförteckningen till vänster. Du hittar motsvarande produktinformation på sidorna nedan.

Många av SKFs produkter finns redan i vår online-katalog Interactive Engineering Catalogue (IEC). Vi arbetar med att ta fram online-kataloger även för andra produkter som för närvarande bara finns i pdf-format.

Online-katalogerna omfattar för närvarande:
Lager, lagerenheter och lagerhus
Tätningar
Kopplingssystem
SKF logo