Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

Integritetspolicy

Läs igenom denna integritetspolicy noggrant innan du använder webbplatsen.

SKF tar webbplatsanvändarnas integritet och dina personuppgifters säkerhet på stort allvar. Vår målsättning är att du, om du har lämnat personuppgifter till SKF, alltid ska känna dig säker på att din integritet respekteras och att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Syftet med detta dokument är att fastställa principer för SKFs användning av de personuppgifter du lämnar. Genom att gå in på webbplatsen godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner dem kan du inte använda webbplatsen.

SKF följer all nationell dataskyddslagstiftning om insamling och användning av personuppgifter som är tillämplig på SKFs verksamhet, t.ex. Personuppgiftslagen 1998:204. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att komma åt och korrigera dina personuppgifter. Dessa rättigheter respekteras av SKF i den mån det är möjligt enligt SKFs juridiska skyldigheter.

SKF samlar in personuppgifter som förnamn, efternamn, e-postadress och bosättningsland samt andra uppgifter som webbplatsanvändarna anger frivilligt. De personuppgifter du anger används för tillhandahållande av den information och de tjänster du efterfrågar samt för marknadsföring, försäljning och produktutveckling. SKF kan komma att överlämna personuppgifter till tredje part både inom och utanför Europeiska unionen, till exempel till återförsäljarna av våra produkter så att de kan behandla dina beställningar och leverera det du behöver.

SKF tar inte ansvar för sekretessrutinerna eller innehållet på externa webbplatser som vår webbplats länkar till.

SKF kan närsomhelst ändra villkoren i denna integritetspolicy genom att uppdatera den.

Om du har frågor beträffande SKFs hantering av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss.

SKF-koncernens huvudkontor
415 15 Göteborg
Sverige
Telefon: 031-337 24 00
Fax: 031-337 17 22

E-post: skfweb@skf.com
SKF logo