Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Livsmedel

Tuffa driftsförhållanden och hårda regler

shutterstock_27248317.jpg
Miljöer med extrema temperaturer och fukt där föroreningar lätt uppstår. Regelbundna avspolningar som sliter på utrustningen och orsakar smörjmedelsläckage. Monotona arbetsuppgifter och farliga arbetsmiljöer.

Inom livsmedelsindustrin kan sådana driftsförhållanden försämra maskinernas tillgänglighet och anläggningens produktivitet. Under dessa förhållanden är det svårt att behålla konkurrenskraften samtidigt som man måste följa all tillämplig arbetsmiljö- och miljölagstiftning. 

SKF hjälper dig

Genom att kombinera våra kunskaper om lager, tätningar, smörjsystem, mekatronik och tjänster med flera decenniers erfarenhet från livsmedelsindustrin kan SKF erbjuda en mängd olika underhålls- och optimeringslösningar. Vid allt från beredning och uppvärmning till kylning och förpackning kan SKFs lösningar hjälpa livsmedelstillverkare att:
  • Öka produktiviteten och lönsamheten
  • Minska miljöpåverkan 
  • Minska energikostnaderna och energiförbrukningen
  • Minska oplanerade driftstopp
  • Förlänga utrustningens serviceintervaller
  • Skapa säkrare arbetsmiljö

Broschyr om SKFs lösningar för livsmedelsindustrin

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.

Referensfall

SKF logo