Tänk vad ingenjörskonst kan åstadkomma

För oss är ingenjörskonst något mycket större än ett lager som minskar friktion. Det handlar om att hjälpa till att bygga en stark och konkurrenskraftig industri, som skapar nya jobb och nya idéer. Det handlar om att koppla upp och ligga i framkant när det gäller ny teknik.

Och det handlar om att skapa förutsättningar, så att vi kan lämna över jordklotet i lite bättre skick än när vi tog över. Här är några exempel på vad ingenjörskonst kan åstadkomma.

Elektromekaniska lösningar är framtiden

Våra lösningar minskar din miljöpåverkan

Ingenjörskonst som ger ungdomar chansen

Importerade sopor minskar växthusgaserna