Hej då till ”slit och släng”-samhället

Gamla mobiltelefoner, motorer, kläder… Tänk att kunna ta bort större delen av allt avfall som vi producerar. Cirkulär ekonomi har kallats för nästa industriella revolution. Egentligen är systemet mycket enkelt. Istället för att kasta saker som inte fungerar eller inte längre behövs så kan man återanvända, återtillverka eller återvinna dem.

Många hävdar att den cirkulära ekonomin kan vara lösningen på stora utmaningar som befolkningstillväxt, minskade naturresurser och klimatförändringar. Men det krävs att vi börjar nu. Jordens resurser börjar som bekant bli uttömda. Och vi närmar oss en punkt där det inte finns någon återvändo. Enligt Julia Stegemann, professor i miljöteknik på University Collage London, har vi en generation på oss att göra förändringen. Vi måste med andra ord klippa med den ohållbara ”köp, slit och släng”-filosofin.

Läs mer om cirkulär ekonomi