Ett tungt bevis på hur ingenjörskonst bidrar till klimatmålen och en hållbar industri

Fortsätter den globala uppvärmningen som den gör idag riskerar våra barn att uppleva extrema effekter i naturen som är svåra att överblicka. Därför måste vi skapa en hållbar industri och minska de globala växthusgaserna ordentligt.

SKFs största bidrag för att nå klimatmålen finns hos dig som kund. Genom att du använder våra lösningar som får dina maskiner att snurra mer effektivt och tillförlitligt kan vi tillsammans åstadkomma en betydande förändring av er miljöpåverkan.

Under 2016 har kunder som använt SKFs lösningar bidragit till minskade koldioxidutsläpp* som motsvarar:

Scrolla ner för att se vad det motsvarar.

Utsläppen från

0 personbilar

Utsläppen från

0 varv runt jorden med tåg

Utsläppen från produktionen av

0 ton falukorv

*Så här hjälper vi våra kunder att undvika CO2-utsläpp

Specifika lösningar

Kunder som har använt SKF-lösningar* istället för annan teknik har kunnat undvika utsläpp av motsvarande 400 000 ton CO2 under 2016.

*Tex, lager och tätningar med lägre friktion och vikt, elektromekaniska ställdon mm.

Specifika industrier

Kunder inom industrierna förnybar energi och elfordon som har använt SKFs lösningar har möjliggjort besparingar motsvarande 1 960 000 ton CO2 under 2016.

Vi på SKF arbetar ständigt med att hitta smartare och bättre lösningar för våra kunder. Samtidigt arbetar vi med egna klimatmål som är baserade på ambitionen i FN:s mål. Dessa mål, som är satta till 2025, ska nås genom ökad energieffektivitet, högre materialeffektivitet och smartare produktionssystem.

Läs mer