Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

EWEA Offshore

November 19 - 21, 2013

Plats: Frankfurt i Tyskland
Anläggning: Messe Frankfurt
Monter 31E30

EWEA OFFSHORE är världens största konferens och utställning för offshoreindustrin. 2013 års upplaga bygger vidare på 2011 års framgång som lockade fler än 480 utställare och över 8 200 deltagare från alla delar av leverantörskedjan för offshorevindkraft.

www.ewea.org/events/ewea-offshore/

SKF logo