Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Kundtidning Evolution

NG Evolution covers
Evolution är ett affärs- och teknikmagasin som har givits ut av SKF sedan 1994. Evolution når över 500 000 läsare i 80 länder. 

Den tryckta versionen publiceras fyra gånger per år i 12 upplagor - amerikansk och brittisk engelska, kinesiska, tjeckiska, franska, tyska, ungerska, italienska, polska, ryska, spanska och svenska.

Den digitala versionen av Evolution publiceras i 8 upplagor - amerikansk och brittisk engelska, franska, tyska, italienska, ryska, spanska och svenska.

För portabel läsning så finns en brittisk-engelsk version för gratis nedladdning från App Store.
SKF logo