Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF sätter nytt världsrekord

SKF, Gothia Cup och Liseberg i Göteborg satte nytt Guinness världsrekord i kategorin flest nationaliteter i en åkattraktion då personer från 72 olika länder åkte i det nya pariserhjulet på Liseberg.
SKF logo