Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Gamesa söker lokala leverantörer

Det indiska dotterbolaget till det globala vindenergiföretaget Gamesa vill öka antalet lokala leverantörer. Dessa planer passar väl in på SKFs senaste expansion i Indien.
SKF logo