Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

Gamesa söker lokala leverantörer

Det indiska dotterbolaget till det globala vindenergiföretaget Gamesa vill öka antalet lokala leverantörer. Dessa planer passar väl in på SKFs senaste expansion i Indien.
SKF logo