Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Driving change in China

Chinese truck producer CNHTC leads the way in shifting the focus from a truck's price tag to the total cost of ownership, producing vehicles that are lighter and run longer.
SKF logo