Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Taking bearing recycling to new levels

Baosteel wants to be a green steel company, and the ISC, a bearing remanufacturing centre and joint venture with SKF, is a key step in that direction. A remanufactured bearing requires up to 90 per cent less energy than producing a new one, and SKF and Baosteel are now expanding their partnership of 5 years in which the ISC plays an important part
SKF logo