Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Kunskap märks

Apple framhåller SKFs mobilitet som exempel

Sakernas internet, alltings internet eller industriellt internet. Kalla det vad du vill; principen är densamma: att bygga ett ihopkopplat nät där maskiner, människor och system kan uppnå en produktivitet och effektivitet som saknar motstycke. Man har bara börjat ana dess potential, men vissa förutspår att detta kraftigt kan påverka hur vi alla lever och arbetar.

SKF är redan i färd med att bidra till denna infrastruktur genom att man utnyttjar styrkan i mobilitet och industriell dataanalys i sin egen verksamhet och som en tjänst till kunderna. SKF skapar sina egna appar och har distribuerat mer än 10 000 iPad och iPhone i hela företaget. Man erbjuder också kunderna nya lösningar för beräkning och mätning samt revolutionerande fungerande mobila lösningar som förenklar och snabbar upp deras arbete och gör att de sparar pengar.

I augusti 2014 gjorde Apple en serie filmer som lyfte fram SKFs arbete inom mobilitet, särskilt i utvecklingen av appar och med Apples produkter. De tittade dock också närmare på SKFs metoder för mobilitet i allmänhet, och visade några av de nyskapande sätt där företaget använder mobil teknik i sin egen verksamhet och för att ge kunderna fördelar.

If you haven’t already, see what Apple sees in SKF http://www.apple.com/iphone/business/profiles/skf/
SKF logo