Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Hållbar rörlighet med innovativa lösningar

SKF använder avancerad teknik och mer än 100 års teknisk erfarenhet för att skapa kostnadseffektiva lösningar med rätt prestanda. I den här artikeln beskrivs hur företaget överbryggar gapet mellan marknadskrav och miljöhänsyn.

Tack vare sina omfattande kunskaper inom rörelseteknik kan SKF göra skillnad och erbjuda hållbara lösningar till bilindustrin.

Den allt större globala efterfrågan på energi hanteras fortfarande genom förbränning av fossila bränslen vilket, som vi vet, resulterar i snabbt ökande utsläpp av koldioxid i atmosfären. I det sammanhanget är det mycket viktigt att energiomvandlingen sker effektivt. SKF bidrar också till att förbättra den mekaniska effektiviteten, i synnerhet minska friktionsförlusterna, genom att utveckla innovativa lager- och tätningslösningar.

SKFs huvudfokus är att minska friktion och vikt, bygga in sensorer för intelligenta funktioner, optimera drivlinor samt integrera komponenter i moduler och enheter vilket minskar produkternas storlek och underlättar montering. Målet är anpassade lösningar med rätt prestanda för det specifika fordonet. 


Inom produktområdena lager och lagerenheter, tätningar, smörjsystem, mekatronik samt service kombinerar SKF sina tekniska kunskaper på olika områden för att skapa hållbara lösningar.


Tekniska samarbetspartner
För att vi ska kunna vara så nyskapande och effektiva som möjligt är det också viktigt att vi samarbetar med rätt aktörer inom fordonssektorn. SKF bedriver utvecklingsprojekt tillsammans med externa teknikföretag inom området transmissionsteknik. Ett annat exempel är att SKF år 2011 inledde ett projekt tillsammans med Volvo Car Corporation och Volvokoncernen som syftar till att utvärdera användningen av svänghjulsteknik vid massproduktion. Kinetisk energiåtervinning (KERS) kan minska bränsleförbrukningen med så mycket som 20%, vilket i sin tur ger avsevärt lägre koldioxidutsläpp. Idag tillhandahåller SKF viktiga komponenter och kunskaper för industrialisering av svänghjulssystem.

Edward Holweg, produkt- och systemutvecklingschef på SKF Automotive: ”SKF är alltid på jakt efter rätt kompetens som gör att vi genom en kombination av arbete och kunskap kan skapa nya lösningar som tillgodoser industrins krav.”
”För att lyckas måste vi lyssna noga på kundernas krav. Om vi vet åt vilket håll de vill gå kan vi föreslå lösningar som gör det möjligt att förbättra fordonens prestanda och minska deras negativa miljöpåverkan. Detta är SKFs huvudfokus.”


Produktutveckling
SKF utvecklar produkter och levererar lösningar som hjälper fordonstillverkare att hantera flera problem som är kritiska för verksamheten, bland annat:

  • Utveckling av hybrid- och elfordon
  • Vikt- och friktionsreducering
  • Transmissionsteknik och -effektivitet
  • Krympning och effektivisering av motorer
  • Motorstyrning


Inom dessa fokusområden har möjliga lösningar identifierats. Här beskrivs några av lösningarna:


Inbyggda sensorer för smarta funktioner
SKF bygger in sensorer i sina lager och tätningar för att möjliggöra olika funktioner och därigenom säkerställa att applikationer och system fungerar med bästa möjliga precision och tillförlitlighet. Dessa lösningar har stor påverkan på energieffektiviteten.
För några år sedan lanserade SKF lösningar för hybridfordon som gör det möjligt att använda start/stopp-systemet, SKF lager för rotorpositionering och SKF Commutation sensorlager. Start/stopp-systemet bidrar till att minska koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen med upp till 15% vid stadskörning med många starter och stopp.
2011 lanserade SKF en start/stopp-lösning för tvåhjulingar. Därefter har SKF tagit ytterligare ett steg genom att tillhandahålla ett komplett system: SKF StopGo. Med denna lösning kan bränsleförbrukningen minska med 6–8%.

Elfordon blir allt vanligare. SKFs senaste insatser på det här området syftar till att förbättra effekttätheten och energieffektiviteten i traktionsmotorer. Produkterna kommer att förlänga körsträckan för elfordon. På det här området tillkännagav SKF nyligen ett samarbete med det franska företaget Bolloré, som levererar elbilar till biluthyrningsprogrammet Paris Autolib. Programmet lanserades i december 2011. SKF tillhandahåller olika lager tillverkade av material med hög motståndskraft mot elström och andra egenskaper som krävs i en tillförlitlig och välfungerande elbil med så lång körsträcka som möjligt.
På statlig och lokal nivå har olika initiativ tagits som syftar till att öka användningen av elbilar för att minska koldioxidutsläppen från stadstrafik. Paris Autolib är tänkt att ge Parisborna ett enkelt och hållbart alternativ till den vanliga kollektivtrafiken. Vi kommer garanterat att se andra liknande initiativ framöver.


Optimerade drivlinor
För att optimera drivlinor måste man minska friktionen och vikten, erbjuda kompakta lösningar, bygga in sensorer som ger en mer intelligent styrning och undersöka alternativa tekniker som förbättrar prestandan i dessa tillämpningar. De här produkterna används ofta i krävande miljöer och måste tåla stora temperaturvariationer, olika vätskor, höga hastigheter och extrema tryck.

På grund av den ökande användningen av växellådor med dubbla kopplingar har SKF börjat utveckla kompakta och lätta produkter som tål de höga temperaturerna och lastförhållandena i dessa växellådor. SKF lagersats för dubbla kopplingar och vinkelkontaktkullager för kopplingsstöd bidrar till att förlänga växellådornas livslängd. Lagersatsen för dubbla kopplingar är ett av de transmissionssystem som kan minska koldioxidutsläppen ytterligare.
SKF energieffektiva lager och tätningar för drivlinor har tagits fram för att minska friktionen och vikten samt möjliggöra optimering av växellådan. Enligt ett beräkningsexempel SKF har gjort kan koldioxidutsläppen minskas med 8 g/km om flera standardlager byts ut mot energieffektiva smarta, kompakta och integrerade lösningar. Beräkningen är baserad på en normal europeisk körcykel med en medelstor bil. Utvecklingsarbetet syftar nu till att möjliggöra ytterligare koldioxidreduktion.

Behovet av tekniker som förbättrar motorernas effektivitet växer alltmer. Genom att dagens glidlager byts ut mot kullager kan en sådan effektivitetsförbättring uppnås. SKF kullagerenhet för turbokompressorer är en robust, lättmonterad enhet som kan minska bränsleförbrukningen med upp till 2% och koldioxidutsläppen med upp till 3%.
Att minska friktionen är en avgörande faktor när det gäller motoreffektivitet. Lösningarna måste också tåla höga temperaturer och tryck samt ha hög prestanda och lång livslängd. En motor innehåller många tätningar. En av SKFs nyaste tätningar är vår lågfriktionstätning, som minskar friktionen med 55%.


Beräkning och simulering
Att värdet och prestandan kan bevisas genom beräkningar och simulering är viktigt när man ska bestämma sig för en viss lösning. SKF simulator för fordons miljöprestanda har tagits fram för att SKFs tekniker lättare ska kunna visa kunderna hur mycket koldioxid den föreslagna lösningen släpper ut. Genom att beräkna och översätta friktions- och viktminskningen till faktiska siffror kan SKF påvisa verkliga koldioxidminskningar för hela fordonet.


Engagemang
Vägen framåt är mer utmanande än någonsin. Att utveckla innovativa lösningar för en hållbar värld och att påverka – det är vad SKF handlar om. Allt börjar med engagemang. Därutöver krävs kunskap och drivkraft. Målet är en renare värld.


SKF – the Power of Knowledge Engineering

Fakta om SKF:
SKF, det tekniska kunskapsföretaget, samarbetar med kunder världen över för att tillhandahålla tekniska lösningar, underhålls- och driftsäkerhetstjänster, tekniska konsulttjänster och utbildning. Med kontor i mer än 130 länder och 15 000 återförsäljare i hela världen är SKF en ledande leverantör av lager, tätningar, mekatronik och smörjsystem samt service. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039.


Kontaktuppgifter
Edward Holweg
Produkt- och systemutvecklingschef
SKF Automotive
031-337 21 44
Edward.holweg@skf.com
www.skf.com


SKF logo