Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Förtydligande - NMA

Som utställare på Mine Expo International, en mässa för gruvindustrin, kontaktades SKFs lokala marknadsavdelning i USA av säljare från NMA i September 2014. De erbjöd rabatt på utställningskostnaden om ett medlemskap i NMA köptes. Ett lokalt, kommersiellt avtal tecknades, utan förståelse för innebörden eller förankring med ledningsgruppen.

SKF har inget inflytande över NMAs kampanjer och stöttar inte heller deras politiska agenda. I samband med att vi informerats om NMAs kampanjer har vi omedelbart avbrutit vårt medlemskap.

SKFs produkter används i nästan alla industriella segment, inklusive gruv- och kolindustrin, där de bidrar till ökad effektivitet och minskade utsläpp. Genom investeringar i våra egna fabriker har vi dessutom minskat vår egna energianvändning med 16% de senaste 10 åren, samtidigt som vår försäljning ökat med 35%.
SKF logo