Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Till minnet av Neil Armstrong

SKF hyllar den förste mannen på månen, Neil Armstrong. 2007 hade vi förmånen att ha Neil Armstrong som talare vid konferensen i samband med SKFs 100-årsjubileum. Det råkade också var 50-årsjubileet av rymdåldern. Neil Armstrong avled 25 augusti.
SKF logo