Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Limas konstruerade om maskinerna för att ligga steget före renlighetskraven

En tysk stororder till den svenska maskintillverkaren för potatis och rotfruktskalning Limas innebar helt nya krav på de nya maskinerna. Utmaningen ledde till en omkonstruktion av ett flertal maskiner till ny och förbättrad design som nu ligger steget före dagens krav på renlighet inom livsmedelsproduktion.

Limas är ett familjeägt bolag i Åhus som tillverkar och säljer potatis- och rotfruktsskalare för livsmedelsindustrin. Industrin ställer höga krav på renlighet vid livsmedelstillverkning. Det i sin tur leder till krav på att maskinen ska vara lätt att lätt hålla ren och att den klarar både tvätt i hårt tryck med starka rengöringsmedel.


Limas säljer inte på pris utan på sin höga kvalitet som håller i längden.

- Den som tänker kortsiktigt handlar nog inte av oss säger Pär-Ola Jönsson som är konstruktionsansvarig på Limas. En del kunder hakar upp sig på en viss procentskillnad i pris, men när de inser att vi kan erbjuda en närmast underhållsfri maskin som håller år ut och år in, ändrar sig en del och förstår fördelarna med detta. Ett exempel är chipstillverkaren OLW där det står en skalare som problemfritt kört tre-skift i hela 17 år.

Hållbara lösningar

95 % av Limas tillverkning går på export. Inte alla länder har så god tillgång på vatten och energi som Sverige. Limas insåg att det fanns ett behov av energi- och vattensnåla maskiner. 1993 tog man fram en maskin som kunde skala helt utan vatten. Tekniken som man tog patent på var inte bara bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Den visade sig också ge bättre kvalité på skalningen och längre livslängd av maskinen, då framförallt på Karborundum-belagda valsar som är en del i skalprocessen.

Kundbehov driver utvecklingen framåt

Den tyska storkunden som nu i dagarna skall få sin leverans av en hel serie maskiner ställde högre krav på renlighet än gällande DIN-standard. Detta önskemål ställde till mycket merarbete för Limas i form av att man fick se över och rita om ett flertal av sina maskiner till en ny och förbättrad design. Man såg t ex till att få fler släta ytor för att få bort risker till smutssamlingar och bakteriehärdar. 


- Detta var ett jättejobb, men som vi idag är glada att vi gjorde. Det innebär att vi ligger före dagens krav, vilket så klart är en säljfördel, säger Pär-Ola.

SKF med i förbättringsarbetet

Kraftband från SKF som hänger upp trumman
Kraftband från SKF som hänger upp trumman

Limas och SKF har haft en lång relation som lett till ett förtroende där båda parter lätt kan lyfta problemområden och tillsammans komma fram till en lösning. Senaste förbättringen man gjorde var att byta ut ett kraftband som köptes in på annat håll och som hade i uppgift att hänga upp en trumma. Bandet töjde sig med tiden och höll inte måttet. SKF rekommenderade istället istället ett kraftband med Kevlar kord som nu fungerar perfekt.


- Förutom att vi nu kan samla fler inköp hos en leverantör är fördelen med SKF att vi kan känna oss trygga i vetskap om att vi alltid får produkter med hög kvalitét och en långsiktighet. Med andra ord – vetskapen om att ni precis som vi är prisvärda, när man inte stirrar sig blind på inköpspriset säger Pär-Ola Jönsson.


Limas köper SKF produkter till sina maskiner och har gjort så sedan företaget startade på 80-talet. I början var det endast rullningslager, men allt eftersom SKFs sortiment breddats till att nu även omfatta tätningar och transmissionsprodukter.

SKF logo